PowerSoft Portfolio - zestaw dla programisty

Tworzenie aplikacji klient/serwer nawet dla niewielkiej liczby użytkowników wymaga nie tylko dobrego narzędzia do opracowania aplikacji. Potrzebny jest jeszcze wydajny i łatwy w użyciu serwer bazy danych oraz proste narzędzie do tworzenia solidnej podstawy tej aplikacji, tj. bazy danych z nią współpracującej.

Tworzenie aplikacji klient/serwer nawet dla niewielkiej liczby użytkowników wymaga nie tylko dobrego narzędzia do oopracowania aplikacji. Potrzebny jest jeszcze wydajny i łatwy w użyciu serwer bazy danych oraz proste narzędzie do tworzenia solidnej podstawy tej aplikacji, tj. bazy danych z nią współpracującej.

Większość narzędzi do tworzenia aplikacji bazodanowych pomija problem tworzenia samej bazy: domyślnie przyjmuje się, że programista ma do dyspozycji bazę danych, zdefiniowane pola, tabele, klucze główne i obce, indeksy i inne obiekty bazy (trygery, wbudowane procedury, więzy integralności) oraz zna dokładnie jej strukturę.

Tymczasem definiowanie struktury bazy i pisanie skryptów do jej tworzenia stanowi dla wielu informatyków poważną przeszkodę, czasem nie do pokonania.

Pakiet narzędziowy PowerSoft Portfolio dla Windows zawiera w jednym opakowaniu wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia kompletnej aplikacji. StarDesignor - narzędzie do modelowania bazy umożliwia przygotowanie jej schematu, zapisanie skryptu do jej tworzenia dla wielu popularnych oraz graficzną wizualizację struktury bazy dla celów dokumentacyjnych. Do obsługi lokalnej bazy danych służy silny serwer bazy danych Watcom SQL Server. Samą aplikację tworzy się zaś za pomocą popularnego pakietu PowerBuilder w wersji Desktop.

Konstruowanie solidnej bazy

StarDesignor jest prostym programem służącym do modelowania danych. Umożliwia tworzenie struktury bazy przez rysowanie tabel, kolumn i połączeń między nimi. Pozwala także na automatyczną optymalizację fizycznej struktury bazy. Podczas definiowania struktury bazy można także określić zapamiętane procedury i trygery wykonywane przez serwer bazy oraz zadać więzy integralności. Na podstawie modelu fizycznego program zapisuje skrypt do tworzenia bazy w formacie właściwym dla większości baz danych SQL i baz danych na biurko. StarDesignor generuje skrypty dla ponad 50 serwerów baz danych.

Umożliwia on także odtworzenie struktury istniejącej już bazy danych i zapisanie skryptu do jej utworzenia w innym systemie, dzięki czemu upraszcza się proces migracji bazy i aplikacji do innego środowiska systemowego oraz sprzętowego.

Opracowanie aplikacji

PowerBuilder 4.0 cieszy się opinią potężnego i prostego w użyciu obiektowego pakietu narzędziowego do przygotowania aplikacji. W pewnym okresie nie miał nawet poważnej konkurencji na rynku takich narzędzi; ostatnio jednak zarówno Microsoft Visual Basic 4.0, jak i Borland Delphi odebrały mu sporą część rynku, zwłaszcza wśród programistów posługujących się językami Basic lub Pascal. Nadal jednak duża liczba publikacji książkowych i atykuły w specjalistycznych pismach zapewniają jego użytkownikom przewagę nad konkurentami.

Język programowania PowerScript dostarcza setki gotowych funkcji, pozwala na opracowanie własnych funkcji lub korzystanie z funkcji zewnętrznych opracowanych w C lub innych językach, tworzenie klientów i serwerów OLE 2.0 oraz umoľliwaiakorzystanie z gotowych elementów kontrolnych typu VBX. PowerBuilder 4.0 nie pozwala na korzystanie z tzw. OCX - potężniejszych elementów kontrolnych OLE; możliwość ta będzie dostępna dopiero w wersji PowerBuilder 5.0.

Korzystanie z tzw. rozszerzonych atrybutów kolumn tabel bazy danych umożliwia definiowanie formatów wejściowych, reguł walidacji wartości czy początkowej wartości pola, co istotnie upraszcza i skraca proces przygotowania aplikacji.

Obiekty typu DataWindows służą do manipulowania danymi z bazy, bez potrzeby pisania poleceń w języku SQL. Data Pipeline umożliwia kopiowanie tabel i migracji danych między różnymi systemami baz danych.

Aplikacje przygotowane za pomocą PowerBuildera można dystrybuować bez potrzeby płacenia za tzw. run-time

(interpreter kodu aplikacji).

Silna, lokalna baza SQL

W pakiecie znajduje się także lokalny, skalowalny serwer baz danych Watcom SQL Server, dostarczony w wersji dla 3 użytkowników. Pozwala on na testowanie aplikacji przed jej uruchomieniem na docelowym systemie. Szeroki zakres właściwości funkcjonalnych serwera pozwala na używanie go jako menedżera danych dla niewielkich zespołów użytkowników, bez potrzeby posługiwania się innym systemem.

Wrażenia laika

Korzystałem z pakietu PowerSoft Portfolio przez prawie dwa miesiące. W celu przetestowania pakietu opracowałem kilka prostych aplikacji z dziedziny baz danych i muszę przyznać, że korzystanie z niego sprawiło mi prawdziwą przyjemność. Wszystko co jest potrzebne do opracowania aplikacji, korzystającej z serwera bazy danych SQL, otrzymuje się w jednym pakiecie po cenie dostępnej dla pojedynczego programisty.

Więcej informacji na temat programów PowerSoft można uzyskać w firmie X-Serwis, tel. (071) 72 19 45 we Wrocławiu


TOP 200