Potrzebne urzędowe zawiadomienie

Czy i kiedy administrator serwisu internetowego może ujawnić dane osobowe użytkownika naruszającego prawa osoby trzeciej?

Prowadzenie portalu internetowego jest związane z odpowiedzialnością za treści zamieszczane w takim serwisie. Istnieje jednak wyjątek - administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na jego stronie internetowej wówczas, gdy jedynie przechowuje dane umieszczane przez użytkowników (np. na portalu społecznościowym) i nie wie o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności. Dopiero od chwili, w której administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych, ponosi odpowiedzialności za takie dane, chyba że niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp (art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną UŚUDE).

Zawiadomienia otrzymywane przez administratorów mogą przyjmować różne formy i zawierać różne żądania. Najczęściej są to żądania usunięcia danych z serwisu (np. komentarzy, zdjęć, plików wideo, plików muzycznych) oraz udostępnienia danych osobowych użytkownika, który dopuścił się naruszenia. Administrator po otrzymaniu zawiadomienia powinien dokonać jego oceny, tzn. czy stanowi ono jedną z dwóch form wskazanych w art. 14 UŚUDE - urzędowe zawiadomienie bądź wiarygodna informacja.

Jeżeli chodzi o urzędowe zawiadomienie, to sytuacja jest dość klarowna, bowiem będzie to najczęściej postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia w postaci usunięcia bezprawnych materiałów ze strony internetowej bądź postanowienie sądu o ujawnienie danych osobowych użytkowników, bądź wyrok sądu nakazujący usunięcie materiałów z serwisu. Może to też być informacja otrzymana z prokuratury o toczącym się śledztwie w sprawie danych, które znalazły się na portalu. Tego typu urzędowe zawiadomienia nie budzą wątpliwości i ich wykonanie, w tym ujawnienie sądowi lub prokuraturze danych osobowych użytkowników, jest bezsporne.

Samodzielna ocena

Najczęściej jednak administrator portalu otrzyma od podmiotu, którego prawa zostały naruszone zwykłe pismo zawierające żądanie usunięcia materiałów z portalu wraz z żądaniem podania danych osobowych użytkownika. Podmiot będzie uzasadniał potrzebę uzyskania danych osobowych użytkownika chęcią dochodzenia roszczeń prawnych w sądzie.


TOP 200