Postscriptum kongresu

Uczestnicy 3. KIP zebrali się ponownie, aby skonfrontować wnioski z jego obrad i przedyskutować aktualność zaleceń.

Uczestnicy 3. KIP zebrali się ponownie, aby skonfrontować wnioski z jego obrad i przedyskutować aktualność zaleceń.

Wśród zagadnień poruszanych podczas konferencji Postscriptum 3. Kongresu Informatyki Polskiej Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - Szansa dla polskich informatyków znalazły się: program informatyzacji Polski; odpowiedzialność zawodowa informatyków; problemy certyfikacji i akredytacji uczelni wyższych w zakresie nauki informatyki oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. "Tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej jest rzeczą oczywistą, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek budowa infrastruktury informacyjnej i wypełnianie jej użytecznymi dla obywateli treściami jest jednym z kluczowych warunków efektywnego wykorzystania historycznej szansy, jaką niesie członkostwo w UE. Wymaga to rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, stając się jednym z istotnych fundamentów wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Inaczej grozi nam pozostanie w gronie maruderów Unii Europejskiej" - stwierdzają w liście otwartym uczestnicy konferencji.

Ich zdaniem polski rząd powinien aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu programu eEurope 2010 (następcy eEurope 2005).

"Wobec przesunięcia priorytetów Strategii Lizbońskiej należy usilniej niż do tej pory negocjować zapisy, które pozwolą na efektywne korzystanie z funduszy UE wspomagających rozwój polskiej infrastruktury informacyjnej" - stwierdzili Włodzimierz Marciński, radca w przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, i Tomasz Sielicki, prezes ComputerLandu.

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na etykę w biznesie, jeden z najbardziej widocznych nurtów obrad 3. Kongresu Informatyki Polskiej. "Konieczne są skuteczne działania zmierzające do likwidacji takich zjawisk, jak prowadzenie przetargów bez rozstrzygnięć czy oczekiwanie nieformalnych gratyfikacji za wybór konkretnej oferty" - domagali się. Do tych żądań dochodzą: konieczność określenia kwalifikacji zawodowych i odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekty, a także certyfikacji firm wykonujących zamówienia publiczne.

Podczas konferencji po raz kolejny zwrócono też uwagę na konieczność profesjonalizacji kadr informatyków. Przedstawiciele środowiska IT w Polsce chcą wprowadzić system certyfikowania umiejętności informatycznych. "Konieczne staje się też opracowanie systemu specjalizacji zawodowej na wzór tych dyscyplin inżynierskich, w których takie systemy już istnieją" - twierdzą. "Nie chodzi o zamknięcie rynku pracy dla zdolnych informatyków amatorów, tylko o usankcjonowanie odpowiedzialności zawodowej wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo: zdrowotne, gospodarcze, finansowe itp." - wyjaśniają swoje postulaty. "Jeśli nie wprowadzimy własnych certyfikatów, to możemy zostać przytłoczeni zagranicznymi, z natury rzeczy bardziej kłopotliwymi w zdobywaniu" - dodają.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200