Postclipperyzm

CA-Visual Objects 2.5 jest obiektowym systemem do tworzenia aplikacji dla Windows. Stosowany w pakiecie język nadaje się niemal wyłącznie do programowania baz danych.

CA-Visual Objects 2.5 jest obiektowym systemem do tworzenia aplikacji dla Windows. Stosowany w pakiecie język nadaje się niemal wyłącznie do programowania baz danych.

Środowisko programistyczne CA-Visual Objects 2.5 przypomina to znane z Delphi czy Visual Basic. Programista może rysować formatki, umieszczać różne kontrolki czy związywać ze zdarzeniem konkretną procedurę. Ponadto w CA-VO może korzystać ze specjalnego zbioru klas, który tak naprawdę pozwala mu programowo opracować gotowy interfejs.

Obiektowo

Osoba pisząca w CA-VO ma do dyspozycji specjalny język, w pełni obiektowy, który jest dostosowany głównie do operacji na bazach danych. CA-VO pozwala na dostęp do danych na kilka sposobów. Można korzystać ze specjalnej hierarchii obiektów, pozwalającej na dostęp do baz w formacie Xbase, i z tradycyjnej metody, wykorzystując specjalne biblioteki umożliwiające programowanie aplikacji w starym, "clipperowskim" stylu. Gdy programista korzysta z bibliotek obiektowych, ma także dostęp do dowolnego źródła opartego na SQL (za pośrednictwem interfejsu ODBC). W ten sposób może kodować dostęp do danych w jednolity sposób, bez względu na serwer bazodanowy.

W CA-VO 2.5 wprowadzono nowy sposób dostępu do obiektowej bazy danych Jasmine. Specjalny edytor pozwala przekształcać klasy (relacje, dziedziczenie itp.) zdefiniowane w bazie danych na postać klas CA-VO, które mogą być stosowane bezpośrednio w tworzonej aplikacji. Unika się w ten sposób pewnej sztuczności i programista może operować na encjach bazy tak, jak na "rzeczywistych" obiektach.

CA-Visual Objects to system do tworzenia aplikacji wykorzystujący centralne repozytorium. Każda aplikacja, formatka czy moduł to odpowiedni węzeł drzewa. Taka scentralizowana organizacja pozwoliła na łatwe zarządzanie relacjami między poszczególnymi bibliotekami czy wręcz na tworzenie wzajemnie połączonych grup projektów i określanie, jakie elementy muszą być skompilowane w przypadku zmian w jednym z plików źródłowych. Repozytorium CA-VO bez problemu współpracuje z narzędziami do kontroli wersji (MS SourceSafe itp.).

Kompilator wbudowany w CA-VO jest kompilatorem przyrostowym, co pozwala na szybkie tworzenie programu wynikowego (kompilowane są tylko zmiany). Jednak powstały kod jest bardzo wolny. Dobrze, że w CA-VO można bez większych trudności wykorzystywać procedury pisane w innych językach programowania (można korzystać zarówno z odwołań do bibliotek dynamicznych, jak i obiektów COM).

Ciekawym składnikiem CA-VO jest wbudowany edytor raportów. Jest to bardzo wygodny pakiet, pozwalający szybko utworzyć szkic raportu, jednak potem jego poprawianie i dostosowywanie wyglądu jest dosyć żmudne.

Raczej do baz danych

Język CA-VO najlepiej nadaje się do tworzenia aplikacji bazodanowych (do tego celu był projektowany). Jednak oprócz standardowych możliwości, CA-VO 2.5 zawiera sporo elementów związanych z programowaniem przy użyciu Win32 API, a także - co ciekawsze - możliwość tworzenia usług (service) do Windows NT. Nowa wersja CA-Visual Objects umożliwia tworzenie komponentów ActiveX i serwerów automatyzacji OLE.

W wersję CA-VO 2.5 wbudowano wiele mechanizmów pozwalających efektywnie skorzystać z Internetu. Zaimplementowano też obsługę podstawowych protokołów transmisji i możliwość tworzenia dodatków do IIS, specjalnych obiektów wykorzystywanych na stronach ASP czy skryptów CGI (CA-VO 2.5 pozwala na pisanie aplikacji konsolowych).

CA-VO dysponuje bardzo wygodnym językiem i interfejsem, ale należy przyznać, że jest to język egzotyczny i tak naprawdę wyspecjalizowany w programowaniu baz danych. Należy też przestrzec, że do pakietu dołączana jest bardzo uboga dokumentacja i niewiele przykładów, co wymaga dużego wysiłku ze strony programisty, by poznać możliwości i język CA-Visual Objects.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200