Pośrednik cały w Javie

jBusiness 4.0 pozwala pozbyć się pośredniej warstwy oprogramowania między serwerem a klientem.

jBusiness 4.0 pozwala pozbyć się pośredniej warstwy oprogramowania między serwerem a klientem.

Sprawna komunikacja między stacjami klienta a serwerem aplikacji to domena pośredniej warstwy oprogramowania nazywanej middleware. Potrzeba jej stosowania wynika z różnorodności wykorzystywanych technologii i systemów w serwerze, a raczej jednolitymi stacjami klienta w postaci PC z Windows. Middleware może spełniać różnorodne funkcje: od prostej zamiany protokołów komunikacyjnych, po zaawansowaną obsługę transakcji, zapewnienie bezpieczeństwa, usługi nazewniczo-katalogowe i inne.

Pośrednik uniwersalny

Wobec postępującej specjalizacji usług, związanej z coraz obszerniejszą ofertą serwerów bezpieczeństwa, monitorów transakcyjnych i serwerów usług katalogowych, rola pośredniej warstwy oprogramowania między klientami a serwerem sprowadza się do zapewnienia komunikacji, niezależnie od rodzaju stosowanych protokołów komunikacyjnych, typu serwera katalogowego itd. Każdy spośród ponad 40 serwerów aplikacyjnych dostępnych na rynku zapewnia te usługi w sposób mniej lub bardziej kompleksowy, na ogół wymagając od użytkownika pewnej wiedzy w zakresie strojenia w celu uzyskania zadowalającej wydajności systemu.

jBusiness 4.0 firmy Novera wyróżnia się w ofercie pakietów typu middleware tym, że jest w całości napisany w Javie, zarówno dla serwera, jak i dla stacji klienta. Działa więc na dowolnych platformach sprzętowych.

Opis programu

Novera jBusiness składa się z trzech elementów: serwera aplikacyjnego (Application Server), konsoli do zarządzania (Management Console) i środowiska do opracowania aplikacji (Component Development Environment). Serwer aplikacyjny jest instalowany jako usługa w Windows NT lub proces w Unixie. Natomiast pozostałe elementy zestawu są programami dostępnymi dla użytkownika.

jBusiness korzysta z protokołów zgodnych ze specyfikacją CORBA w celu zapewnienia komunikacji z różnymi dostępnymi usługami systemowymi oraz z protokołu LDAP dla dostępu do usług katalogowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, pakiet korzysta z Secure Socket Layer. Wszystkie te protokoły są zrealizowane na warstwie komunikacyjnej TCP/IP.

Serwer aplikacyjny służy do uruchamiania aplikacji zbudowanych przez użytkownika, ale zawiera również pewne gotowe elementy, takie jak klient poczty elektronicznej, terminal, przeglądarka plików. Skalowalność systemu zapewnia wbudowana możliwość rozdzielania obciążenia na wiele identycznych serwerów aplikacyjnych, działających we wspólnej sieci.

Konsola do zarządzania pozwala na monitorowanie działań w sieci, łącznie z akcjami innych serwerów aplikacyjnych. Informacje o działaniu systemu są zapisywane w lokalnej bazie danych do późniejszej analizy i dostrojenia systemu do zmieniającego się stanu aplikacji, obciążenia, rozmiarów bazy itp.

Środowisko programistyczne jBusiness 4.0 jest dość ubogie, gdyż składa się jedynie z trzech kreatorów. Network Wizard jest przeznaczony do zbudowania elementów komunikacyjnych aplikacji, różnych klas i odwołań do nich, interfejsów CORBA/IIOP oraz komponentów do zarządzania aplikacjami. Kreator Database Wizard służy do tworzenia wywołań JDBC SQL do bazy danych, zaś Mainframe Wizard automatyzuje dostęp do dawnych aplikacji na dużych komputerach. Budowa własnych aplikacji jest ułatwiona dzięki możliwości skorzystania z komercyjnych pakietów programistycznych, w szczególności Symantec Cafe, współpracującego bezpośrednio z serwerem Novera jBusiness 4.0.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200