Porządkowanie portfela spółek w Grupie Asseco

W trzech pierwszych kwartałach 2017 Grupa Asseco wypracowała ponad 5,4 mld zł przychodów, sprzedała część akcji spółki Formula Systems oraz rozpoczęła proces wdrażania nowej struktury organizacyjnej.

Osiągnięty dotychczas poziom przychodów Grupy Asseco jest o 5% niższy, niż w analogicznym okresie 2016 roku. Nominalny spadek przychodów to skutek braku konsolidacji wyników izraelskiej spółki Grupy – Formula Systems – w sierpniu i wrześniu.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Asseco w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Wpływ tej transakcji z jednej strony przyniósł dodatkowy zysk, który odzwierciedla bardzo dobry wynik na poziomie zysku netto dla akcjonariuszy, w sumie wynoszący 402 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 79%. Z drugiej strony, ze względu na brak konsolidacji Formula Systems w sierpniu i wrześniu br. wyniki na poziomie przychodów i zysku operacyjnego są odpowiednio niższe” – tłumaczy Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland. „Gdybyśmy w tym okresie konsolidowali Formula Systems tak, jak dotychczas, to sprzedaż byłaby wyższa o prawie 900 mln zł. Po uwzględnieniu tej kwoty przychody Grupy wyniosłyby, po pierwszych 9 miesiącach tego roku 6,28 mld zł”.

Zobacz również:

  • Bank BPS z nowym systemem centralnym od Asseco

W październiku Asseco Poland odzyskało kontrolę nad Formula Systems, podpisując porozumienie z drugim największym akcjonariuszem, i zarazem prezesem firmy, Guyem Bernsteinem. W efekcie zawarcia umowy Asseco uzyskało pełnomocnictwo do reprezentowania należących do niego akcji podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, i ponownie będzie konsolidować wyniki holdingu do wyników Grupy. Umowa z Bernsteinem została zawarta na 36 miesięcy, po których upłynięciu będzie domyślnie przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy.

Przychody Grupy Asseco w ujęciu regionalnym i branżowym

Z racji na opisane wyżej zmiany w strukturze właścicielskiej Formula Systems, Grupa Asseco zanotowała zmniejszenie przychodów na rynku izraelskim, wypracowując w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku 2,935 mld zł przychodów, tj. 7% mniej, niż rok wcześniej.

Z powodu zmniejszenia portfela zamówień w sektorze administracji publicznej (utrata kontraktu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w analogicznym okresie Asseco zanotowało spadki także na polskim rynku, osiągając przychody w wysokości 1,09 mld zł ( -10% r/r). Nadmienić należy, że przegrany przetarg na obsługę KSI ZUS nie odbił się jeszcze na przychodach Asseco – do września br. firma zarobiła z tytułu utrzymania systemu 79,2 mln zł. Podpisany przez ZUS i Asseco list intencyjny daje podstawę do domniemania, że dostawca będzie kontynuował utrzymywanie KSI ZUS (i generował z tego tytułu przychody) jeszcze do 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy z Comarchem.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 Asseco zwiększyło natomiast przychody na rynku środkowoeuropejskim o 11%, wypracowując w Czechach, na Słowacji i Węgrzech 539 mln zł. W Europie południowo-wschodniej Grupa może pochwalić się 5% wzrostem przychodów (411 mln zł). Wzrost sprzedaży nastąpił także w Europie zachodniej, na rynkach hiszpańskim i duńskim (+8%, 451 mln zł).

Grupa Asseco 80% przychodów generuje poza Polską. Jednocześnie polska część biznesu w większym stopniu kontrybuuje do wyniku operacyjnego grupy – wynik operacyjny EBIT osiągnął w ciągu pierwszych trzech kwartałów poziom 426 mln zł, z czego 35% (148 mln zł) zostało wypracowane w Polsce. Przychody Grupy dywersyfikowane są także sektorowo: 40% pochodzi z sektora przedsiębiorstw, 39% – sektora finansowego, zaś 21% – z sektora administracji publicznej. W listopadzie skonsolidowany portfel zamówień Grupy Asseco wyniósł ponad 7,6 mld zł i był wyższy o 1% w stosunku do zeszłego roku.

Porządki w strukturze Grupy Asseco

Grupa Asseco powołała holding Asseco International, którego celem będzie zwiększenie efektywności zarządzania, nadzoru oraz wsparcia dla firm działających pod szyldem Asseco na rynkach międzynarodowych. Asseco International nie obejmie rynku izraelskiego, którego obsługę realizują firmy skupione w Formula Systems. Działalność w Polsce tradycyjnie już pozostanie w gestii Asseco Poland i podporządkowanych tej spółce firm.

Porządkowanie portfela spółek w Grupie Asseco

Docelowa struktura Grupy Asseco

foto: Asseco

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200