Porządek w serwerowni

Aby zapewnić odpowiedni montaż systemu teleinformatycznego, a potem zadbać o jego niezakłóconą pracę, należy spełnić wiele warunków. Dotyczą one zarówno pomieszczenia serwerowni, jak i zainstalowanej infrastruktury fizycznej. Odpowiednio dobrana infrastruktura ma za zadanie utrzymywać optymalne warunki zasilania oraz parametry środowiskowe (wilgotność, temperaturę) we wszystkich punktach systemu teleinformatycznego.

W infrastrukturze serwerowni, która stanowi niejako fundament, na którym jest budowany system teleinformatyczny, można wyodrębnić następujące elementy składowe:

* zasilanie z układami dystrybucji wraz z okablowaniem

* infrastrukturę fizyczną służącą mechanicznej instalacji sprzętu IT (np. szafy)

* układy klimatyzacji

* systemy kontroli dostępu

* systemy przeciwpożarowe

Zapewnienie niezakłóconego działania serwerowni wymaga prawidłowej współpracy wszystkich tych elementów. Kolejną ważną sprawą, o jakiej należy pamiętać, jest zbudowanie kompleksowego systemu zarządzania warstwą fizyczną.

Porządek w serwerowni

Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie serwerowni

Serwerownia to główny punkt dystrybucyjny, w którym zbiega się okablowanie strukturalne obiektu, kable światłowodowe, a także doprowadzenia łączy sieci rozległej WAN.

W dużych serwerowniach zalecane jest stosowanie podłogi technologicznej, co ułatwia prowadzenie przewodów i ewentualną rekonfigurację okablowania strukturalnego oraz poprawia warunki eksploatacji systemu.

Zastosowanie systemów podłóg podniesionych jest dość kosztowne, ale gwarantuje wysoką funkcjonalność (dostęp do instalacji w każdym miejscu podłogi, np. w celu konserwacji lub wymiany). Inwestycja taka, przy założeniu że podłoga podniesiona jest instalowana na całej kondygnacji budynku lub w całym obiekcie, amortyzuje się już w ciągu kilku lat.

Należy jednak podkreślić, że coraz częściej przy wyposażaniu serwerowi stosuje się znormalizowaną infrastrukturę, zbudowaną przy użyciu systemu szaf 19'. Jej zdolności adaptacyjne są na tyle duże, iż nie jest konieczne posiadanie w pomieszczeniu serwerowni podłogi technicznej.

Ze względu na bezpieczeństwo pracujących w pomieszczeniu urządzeń podłoże w serwerowi powinno być niepalne (ewentualnie trudno palne) i antystatyczne. Serwerownia powinna mieć system ochrony przeciwpożarowej oraz być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Instalacja przeciwpożarowa powinna wykorzystywać do gaszenia argon, gaz, który nie powoduje uszkodzeń sprzętu.

Sylwester Igras

***

Pełna treść artykułu została zamieszczona w kwietniowym wydaniu miesięcznika NetWorld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200