Portal transakcyjny

iPortal Suite ma zapewnić obsługę transakcji rozproszonych typu biznes-biznes. Irlandzka firma Iona Technologies na razie dostarczyła trzy elementy tego zestawu. Ostatni pojawi się w czerwcu br.

iPortal Suite ma zapewnić obsługę transakcji rozproszonych typu biznes-biznes. Irlandzka firma Iona Technologies na razie dostarczyła trzy elementy tego zestawu. Ostatni pojawi się w czerwcu br.

Iona Technologies jest znana przede wszystkim z produktów typu middleware: brokerów obiektowych Orbix i związanych z nimi usług m.in. obsługi transakcji, komunikacji, bezpieczeństwa, katalogów. W październiku 1999 r. firma określiła strategię tworzenia portali dla przedsiębiorstw, zmierzającą do zastąpienia tradycyjnych mechanizmów EDI rozwiązaniami o znacznie potężniejszych właściwościach. Zapowiedziane przez Iona rozwiązanie nazwane iPortal ma np. umożliwić rozpoczęcie transakcji w jednej firmie i przesłanie jej do dokończenia innej. Produkt Iona Technologies będzie oparty na sprawdzonych technologiach komunikacji obiektowej CORBA i technologii Java.

Mikrojądro brokera

Kluczowym elementem iPortalu jest broker obiektowy Orbix 2000 - istotna aktualizacja popularnego produktu Orbix 3, zgodnego ze standardami CORBA 2.3, opracowanymi przez konsorcjum Object Management Group (OMG).

Nowy broker jest zrealizowany w architekturze mikrojądra, pozwalającej na dołączanie z zewnątrz potrzebnych usług. W Orbix 2000 najważniejsze usługi infrastrukturalne (obsługa transakcji, bezpieczeństwo, obsługa komunikatów) mogą być dołączane jako moduły do podstawowego zestawu brokera.

Serwer aplikacyjny iPortal Application Server obsługuje komponenty logiki aplikacji. Jest zgodny ze specyfikacjami Java 2 Enterprise Edition i EJB 1.1. Stanowi kontener dla aplikacji złożonych z komponentów Enterprise Java Beans lub CORBA. Wspólnie z Orbix 2000 zapewnia współpracę z aplikacjami CORBA.

Serwer integracyjny iPortal Integration Server służy do łączenia różnych źródeł danych, w tym z istniejących aplikacji pracujących na komputerach mainframe. Z baz danych serwer korzysta za pośrednictwem , opracowanych przez firmę Visual Edge Software, specjalizującą się w tego typu rozwiązaniach. W serwerze zintegrowano usługi komunikacyjne OrbixTalk i obsługę zdarzeń OrbixEvents, pozwalające na synchroniczną i asynchroniczną komunikację z aplikacjami i źródłami danych. Serwer posługuje się również XML oraz protokołem Microsoft SOAP (Simple Object Access Protocol) do przesyłania danych przez Internet.

Ostatnim elementem zestawu iPortal będzie iPortal Server, oparty na rozwiązaniach XML firmy Watershed Technologies, zakupionej niedawno przez Iona Technologies. Jest to produkt przeznaczony dla administratorów serwerów WWW, a nie dla programistów. Umożliwia konfigurowanie dostępu do danych zależnie od typu użytkowników i zasobów informacyjnych. Pojawi się na rynku w czerwcu br.

Portal publiczny

Właściwości iPortal Suite uzupełnią produkty firmy Engage Technologies: serwer przeznaczony do profilowania w czasie rzeczywistym indywidualnych interfejsów użytkowników Profile- Server oraz serwer do analizy użytkowania portalu DecisionSupport Server.

Peter O'Toole, dyrektor Iona Technologies, przewiduje, że iPortal Suite stanie się flagowym produktem firmy w ciągu najbliższego roku. Iona zamierza także w niedalekiej przyszłości współpracować z organizacjami określanymi mianem "publicznie dostępnego kodu". Peter O'Toole nie zdradził więcej szczegółów.


TOP 200