Portal produkcyjny [email protected]

Pod koniec października ub.r. napisa- łem, że budowa portalu korporacyjnego (Portal korporacyjny nie dla każdego, CW 2000/40) jest przedsięwzięciem kosztownym. Gartner Group wylicza koszt opracowania portalu na co najmniej 500 tys. USD. Po publikacji artykułu otrzymałem informację o oprogramowaniu [email protected] amerykań- skiej firmy eMation. Według dystry- butora eMation, warszawskiej firmy Sabur, [email protected] w porównaniu z produktami, które określa się jako "portal korporacyjny", ma ograniczo- ne możliwości, ale jest rozwiązaniem tańszym. [email protected] służy prze- de wszystkim do integracji danych z procesu produkcyjnego z danymi z przygotowania produkcji, rozliczania kosztów, a także z aplikacjami transakcyjnymi ERP. Z systemu może korzystać wielu użytkowników w firmowym intranecie.

Stale zmieniające się informacje o procesach produkcyjnych są prezentowane w postaci graficznej, dostosowanej do wymagań grup lub poszczególnych użytkowników. Specyfika zastosowania powoduje, że elementy składowe portalu [email protected] są zupełnie inne niż elementy typowych portali informacyjnych.

Z serwera do przeglądarki

Automation Server to skrypt CGI uruchamiany na serwerze Web. Dostarcza dane przeglądarkom zainstalowanym na komputerach użytkowników. Pracuje zarówno w trybie bezstanowym (na żądanie klienta dostarcza jednorazową odpowiedź w formie strony HTML), jak i w trybie ciągłym, aktualizując informacje w miarę jak zmienia się sytuacja w procesie produkcyjnym. Realizuje funkcje dostępu do różnych źródeł, określa, jakie dane archiwalne będą użyte do prezentacji, odpowiada za odczyt i zapis danych.

Moduł Chartlet rozszerza możliwości przeglądarki internetowej o wyświetlanie złożonych grafów przebiegu procesów produkcyjnych. Moduł napisany w Javie prezentuje wykresy liniowe, kolumnowe, XY lub wykresy rozproszone. Animation Applet animuje wykresy 2D z dołączoną grafiką w różnych formatach (.jpg, .gif i .bmp). Aplet jest samoczynnie ładowany do przeglądarki w chwili wywołania animacji.

W [email protected] wbudowano narzędzie LookBack Animation VCR. To rodzaj magnetowidu do odtwarzania w przeglądarce historii procesów w formie sekwencji obrazów i wykresów.

Dla programisty

Do tworzenia aplikacji służy specjalna wersja [email protected] Design Edition, korzystająca z Microsoft FrontPage o możliwościach rozszerzanych za pomocą specjalizowanych modułów do tworzenia wykresów, definiowania źródeł danych i przebiegu procesów. Zawiera również Animation Editor do opracowania i testowania animacji w przeglądarce.

Wersja [email protected] Professional Edition pozwala na korzystanie z Visual Basica do tworzenia aplikacji dla Automation Server. [email protected] działa tylko w środowisku Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200