Portal dla rynku pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisało z konsorcjum firm S&T, RSI i Bonair umowę na rozwój ogólnopolskiego systemu do monitorowania rynku pracy, w tym utworzenie portalu dla publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie dostępu do Internetu urzędom pracy.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisało z konsorcjum firm S&T, RSI i Bonair umowę na rozwój ogólnopolskiego systemu do monitorowania rynku pracy, w tym utworzenie portalu dla publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie dostępu do Internetu urzędom pracy.

W strukturach publicznych służb zatrudnienia znajduje się Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 16 wojewódzkich i 338 powiatowych urzędów pracy. Wszystkie placówki po wdrożeniu projektu będą miały dostęp do bazy danych i portalu. Projekt finansowany jest z funduszy PHARE.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania rynkiem pracy w Polsce i dostosowanie go do wymogów Unii Europejskiej, a także zintegrowanie sposobu przeszukiwania baz danych, zawierających oferty pracy i dane osób poszukujących zatrudnienia, z unijnym systemem EURES. Zakończenie projektu jest planowane na maj 2005 r.


TOP 200