Portal analityczny OLAP

Idea przetwarzania portalowego znajduje coraz więcej zastosowań. Firma MineShare opracowała zestaw narzędzi do przygotowywania raportów i analiz w korporacyjnym portalu intranetowym.

Idea przetwarzania portalowego znajduje coraz więcej zastosowań. Firma MineShare opracowała zestaw narzędzi do przygotowywania raportów i analiz w korporacyjnym portalu intranetowym.

Firma MineShare jest producentem zestawu do projektowania, tworzenia i administrowania hurtownią danych oraz do raportowania i analiz ad hoc z hurtowni. Wykorzystując popularność Internetu i korporacyjnych intranetów oraz potrzebę scentralizowania zarządzania aplikacjami dostępnymi w sieci, firma wprowadza obecnie oprogramowanie Information Portal, integrujące dane, raporty i narzędzia analityczne w centralnym punkcie przedsiębiorstwa.

Z jednego miejsca

MineShare Portal upraszcza dystrybucję danych, raportów, widoków z hurtowni oraz pozwala na dogłębną analizę danych, wykonywaną w centralnym serwerze portalu. Information Portal pozwala na personalizowanie danych dla każdego użytkownika w formie stron HTML z włączonymi raportami lub odsyłaczami do danych. Uzupełnia też możliwości pozostałych ściśle zintegrowanych modułów pakietu MineShare Suite: Architect, Navigator, Publisher i Server.

Pierwszy moduł pakietu - MineShare Architect - wykonuje prace związane z projektowaniem i tworzeniem hurtowni oraz transformacją, filtracją i agregacją danych oraz ładowaniem ich do hurtowni z baz relacyjnych i innych źródeł. Pozwala na automatyczne, okresowe uzupełnianie hurtowni danymi. Zaawansowane rozwiązania programu sugerują najlepsze połączenia tabel relacyjnych w celu utworzenia hipersześ-cianów danych. W hurtowni można tworzyć wiele hipersześcianów danych, zależnie od potrzeb użytkowników. MineShare jednocześnie tworzy metadane na temat struktury i schematu hurtowni.

Serwer jest centralną częścią zestawu MineShare Suite - motor oraz cache pamięciowy zapytań i metadanych. Konsolidacja zapytań w jednym punkcie poprawia wydajność systemu, zmniejsza obciążenie relacyjnej bazy danych zarządzającej hurtownią i ruch w sieci. Umożliwia również zainstalowanie tylko w jednym miejscu sterowników ODBC (zamiast na każdym komputerze, jak to ma miejsce w innych systemach), upraszczając administrowanie nimi.

Narzędzia do zarządzania serwerem pozwalają administratorowi na ingerencję w razie zbyt dużego obciążenia hurtowni skomplikowanymi zapytaniami przez zmniejszenie ich priorytetu (przydzielenie im mniejszej liczby wątków) i ograniczenie liczby pobieranych wierszy.

Dla użytkownika

Do publikowania własnych i prenumeraty raportów utworzonych przez innych użytkowników służy moduł MineShare Publisher. Raporty są przechowywane w repozytorium, pozwalającym na określenie, kto i kiedy ma otrzymywać raport, zapewniając automatyczne uaktualnianie danych. Publisher Agent może również dostarczać raporty podanym osobom w razie wystąpienia określonego zdarzenia. Służy też do tworzenia nowych hipersześcianów danych w określonych momentach.

Użytkownik może korzystać z MineShare Navigator - narzędzia analitycznego w postaci dodatku (Add-In) do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki ścisłej integracji narzędzi w MineShare Suite raporty tworzone w Navigatorze mogą być używane do wnikliwych analiz, sięgania do szczegółów danych, bez straty połączeń między danymi, a więc z możliwością powrotu do poprzednich poziomów analizy.


TOP 200