Porozumienie TP z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Podpisane dziś (22 października) porozumienie dotyczy wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakłada utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 r. Natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii szerokopasmowego Internetu.

Przewiduje się, że dzięki tej ugodzie Anna Streżyńska, prezes UKE odstąpi od zamiarów separacji funkcjonalnej TP, jeśli TP będzie wypełniać zapisy porozumienia.

"Uzgodniliśmy podstawy do normalizacji i stabilizacji sytuacji regulacyjnej, niezbędnej do dalszego racjonalnego rozwoju tego rynku, a przez to wsparcia społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wielokrotnie deklarowałem chęć inwestowania w rozwój Polski i dziś mogę powiedzieć, że dzięki kompromisowi z UKE, nasza firma ma warunki do spełnienia tej obietnicy" - powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu TP. Wcześniej odeszło z niego kilku członków, którzy wcześniej "walczyli" z UKE.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, TP zobowiązała się do wprowadzenia określonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zamiast fizycznego podziału systemów IT, TP wprowadzi dodatkowe reguły zapewniające nie dyskryminujący dostęp do informacji dla operatorów alternatywnych. Ważnym elementem porozumienia jest stabilizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na rynku telekomunikacyjnym. Prezes UKE zadeklarował utrzymanie do końca 2012 r. opłat hurtowych na poziomie obecnie obowiązujących ofert ramowych.

Metoda "cena detaliczna minus" stosowana przy ustalaniu stawek hurtowych zostanie zastąpiona metodą "koszt plus". Dzięki temu TP będzie miała warunki do zainwestowania w ciągu trzech lat w 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zbudowanych zostanie w ten sposób ok. 500 tys. nowych linii, a kolejne 700 tys. istniejących zostanie zmodernizowane. Przewiduje się, że ok. 1 mln linii będzie miało przepustowość powyżej 6 Mb/s. Rozbudowa infrastruktury obejmie zarówno aglomeracje miejskie, jak i małe miasta oraz tereny wiejskie.

Zgodnie z porozumieniem w miarę wdrażania jego zapisów stopniowo wycofywane będą sprawy i roszczenia pomiędzy TP, UKE i operatorami alternatywnymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200