Porozumienie TP i Prokomu

Telekomunikacja Polska i Prokom Software podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektów informatycznych w Grupie TP.

„W najbliższych dniach, strony powołają wspólne zespoły robocze do przygotowania szczegółowych warunków współpracy” – głosi komunikat TP. Od września br. spółki zawarły już umowy o wartości 78,8 mln zł. Największa z nich dotyczy wdrożenia centralnego systemu backup-owego na bazie oprogramowania Legato. Kontrakt o wartości 44 mln zł podpisał Optix – spółka zależna Prokomu. Niedawno Prokom zawarł umowę o wartości blisko 30 mln zł na świadczenie usług serwisowych i utrzymanie systemów informatycznych operatora do 31 grudnia 2004 r.

Zobacz również:


TOP 200