Porozumienie JBR NASK z MSW

Jak dowiedzieliśmy się za pośrednictwem łączy Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych w dn. 29 czerwca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Jednostką Badawczo- Rozwojową NASK, dotyczące współpracy obu instytucji w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Warto dodać, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest na podstawie Ustawy o Łączności operatorem własnej sieci - w tym również systemu łączności rządowej.

Jak dowiedzieliśmy się za pośrednictwem łączy Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych w dn. 29 czerwca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Jednostką Badawczo- Rozwojową NASK, dotyczące współpracy obu instytucji w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Warto dodać, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest na podstawie Ustawy o Łączności operatorem własnej sieci - w tym również systemu łączności rządowej.

Podobne porozumienia międzyoperatorskie pozwalają znacznie usprawnić działanie każdego z operatorów. Współpraca taka z innymi operatorami istnieje już od ponad roku - w tym przede wszystkim z Telekomunikacją Polską S.A.

W ramach tej współpracy NASK eksploatuje wspólnie z TPSA łącza 2 Mbps w pięciu krajowych relacjach: z Warszawy do Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Już niebawem nastąpi znaczne zwiększenie liczby kierunków, na których zostaną uruchomione szybkie połączenia. Wspólna eksploatacja łączy polega m.in. na tym, że na ich zakończeniach (należących do TP S.A.) zostały zainstalowane multipleksery statystyczne i routery NASK-u. Można do nich dołączyć innych abonentów TP S.A. Jeżeli linia nie jest obciążona przez innych użytkowników TP S.A, wówczas cała jej przepustowość stoi do dyspozycji użytkowników NASK. Gdyby z kolei NASK miał samodzielnie dzierżawić łącza 2 Mbps tylko dla siebie, wówczas na opłaty z tym związane nie wystarczyłoby nawet całego budżet JBR NASK. TP S.A. odnosi również korzyści, eksploatując posiadane łącza bardziej ekonomicznie.

Podobnych korzyści dla NASK-u spodziewać się można w wyniku zainicjowanej współpracy z MSW, a mówiąc ściślej z Biurem Łączności Komendy Głównej Policji, które odpowiedzialne jest w tym resorcie za łączność. Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia MSW zapewni m.in. możliwość wykorzystywania przez NASK posiadanych przez resort MSW własnych i dzierżawionych traktów cyfrowych. Oznacza to również wyrażenie zgody na to, aby NASK mógł umieszczać swoje łącza światłowodowe w kanalizacji należącej do MSW. Będzie to miało istotne znaczenie dla szybszego uruchomienia sieci miejskiej WARMAN w Warszawie, a także dla rozwoju sieci szkieletowej na terenie Polski. W następstwie umowy możliwe będzie również wykorzystanie środkow finansowych MSW na podwyższenie przepustowości linii na kierunkach, na których ze względu na opłacalność nie jest możliwe utrzymanie dzierżawy łączy samodzielnie przez NASK. Dzięki nawiązanej współpracy należy się także spodziewać znacznego polepszenia łączności zagranicznej, wykorzystującej usługi NASK.

Podpisane porozumienie nie precyzuje wszystkich szczegółów współpracy - stwarza natomiast ogólne ramy formalne do jej podjęcia. Można mieć nadzieję, ze podpisane porozumienie będzie (wraz z istniejącą już współpracą NASK-u z TP S.A., Polpakiem i Telbankiem) kolejnym krokiem podejmowanym z inicjatywy środowiska naukowego w kierunku utworzenia w Polsce szybkiej sieci łączności dla całego kraju, zwanej czasem w analogii do sieci szybkich dróg infostradą informatyczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200