Popularność urządzeń typu handheld

Według badań IDC w pierwszej połowie 2003 r. sprzedaż urządzeń typu SHD (Smart Handheld Devices) w Europie Środkowo-Wschodniej (Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja) podwoiła się. W całym 2002 r. wzrost ten wyniósł ok. 50%.

Według badań IDC w pierwszej połowie 2003 r. sprzedaż urządzeń typu SHD (Smart Handheld Devices) w Europie Środkowo-Wschodniej (Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja) podwoiła się. W całym 2002 r. wzrost ten wyniósł ok. 50%.

Popularność urządzeń typu handheld

Rynek urządzeń SHD w Europie Środkowo-Wschodniej (I połowa 2003 r.)

Raport IDC Prognoza i analiza rynku urządzeń typu SHD w Europie Środkowej 2002-2007 pokazuje, że segment tradycyjnych urządzeń SHD (PDA) ustabilizował się, podczas gdy segment urządzeń zintegrowanych (m.in. palmtopów z funkcjami komunikacyjnymi) charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem. IDC szacuje, że w 2007 r. urządzenia zintegrowane będą dominować na rynku, stanowiąc 85% sprzedaży.

Nokia w 2002 r. i w pierwszej połowie 2003 r. została najpopularniejszym dostawcą urządzeń SHD w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania IDC wykazały jednak, że Nokia nie jest liderem na wszystkich rynkach, mimo że jej sprzedaż przewyższyła o ponad 40% wyniki konkurencji. Na rynkach chorwackim i słowackim prowadzenie w rankingu sprzedaży za 2002 r. objął HP.

Mimo że Polska ma blisko czterokrotnie więcej ludności niż Czechy, to właśnie w Czechach sprzedaż urządzeń SHD stanowiła 33% sprzedaży w regionie w 2002 r. i ponad 38% w pierwszej połowie 2003 r. Polska zajęła drugą pozycję ze sprzedażą wynoszącą blisko 30% wszystkich sprzedanych w regionie urządzeń zarówno w 2002 r., jak i w pierwszej połowie 2003 r. W ubiegłym roku sprzedano w Polsce ok. 54 tys. urządzeń SHD.

Według raportu IDC przyczyny takiej sytuacji to: większe zainteresowanie nowinkami technologicznymi wśród mieszkańców Czech niż Polaków, mniejsze bezrobocie i wyższe PKB na obywatela.


TOP 200