Poprawki bez zaskoczenia

Od grudnia br. Microsoft będzie z trzydniowym wyprzedzeniem informować na swojej witrynie o publikowanych co miesiąc uaktualnieniach zabezpieczeń.

Od grudnia br. Microsoft będzie z trzydniowym wyprzedzeniem informować na swojej witrynie o publikowanych co miesiąc uaktualnieniach zabezpieczeń.

Zarejestrowani użytkownicy będą także informowani pocztą elektroniczną. Ma to ułatwić administratorom planowanie instalowania poprawek. Informacje będą zawierać dane o zakłóceniach w pracy innych aplikacji, jakie mogą wywołać poprawki, poziomie zagrożenia związanym z poszczególnymi błędami oraz czy instalowanie poprawek wymaga ponownego uruchomienia systemu. Dotychczas firma dostarczała takich informacji korporacjom, z którymi podpisane zostały stosowne umowy dotyczące zachowania informacji w tajemnicy.


TOP 200