Poprawka z błędem

Microsoft poinformował, że udostępniony niedawno patch, który miał usuwać błąd w mechanizmie Remote Access Service, uniemożliwia korzystanie z usług Virtual Private Network.

Microsoft poinformował, że udostępniony niedawno patch, który miał usuwać błąd w mechanizmie Remote Access Service, uniemożliwia korzystanie z usług VPN (Virtual Private Network).

Feralną poprawkę udostępniono użytkownikom 12 czerwca. Była ona przeznaczona dla systemów Windows NT 4.0, Windows 2000 oraz Windows XP - rychło jednak okazało się, że czyni on więcej szkody niż pożytku. Po uaktualnieniu systemu użytkownicy nie mogli korzystać z usługi VPN, umożliwiającej zdalne połączenie się z siecią LAN.

Koncern przygotował już kolejną poprawkę, który usuwać ma wszelkie problemy - zarówno błąd w RAS, jak i ten spowodowany przez poprzednie uaktualnienie.

Więcej informacji: http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS02-029.asp