Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

9 pytań, które należy sobie postawić przed rozwiązaniem kontraktu outsourcingowego

1. Jakie są moje cele?

Co spodziewasz się osiągnąć przez insourcing. Oszczędność kosztów? Poprawę jakości usług? Przyspieszenie tempa innowacji? Kiedy już określisz swoje cele, oceń obecne koszty, jakość, efektywność procesów i wymagania związane z personelem w stosunku do standardów rynkowych. Uczciwie oceniaj swoje założenia. Tego rodzaju analiza powinna zabrać około dwa do trzech miesięcy.

2. Czy mój pomysł znajduje uzasadnienie biznesowe?

Wykonaj szczegółową kalkulację kosztów insourcingu. Organizacje często niedoszacowują kosztów powtórnej zmiany. Szczególnie kosztowne mogą być kwestie prawne, nowe kontrakty dla pracowników, ale również inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, uporządkowanie kwestii własności licencji i kontraktów na utrzymanie oprogramowania. Oblicz koszt wsparcia infrastruktury i użytkowników przez własny dział IT. Koszty te równie często są niedoszacowywane, podobnie jak wiedza, której wymaga nadzór nad infrastrukturą we własnym zakresie.

3. Jakie są moje prawa i obowiązki związane z zakończeniem kontraktu?

Weź pod uwagę kary za przedwczesne rozwiązanie umowy. Większość umów przewiduje bardzo wysokie kary za ich przedwczesne rozwiązanie, i słusznie. Dostawca zazwyczaj dokonał wielomilionowych inwestycji w środowisko IT i wczesne rozwiązane umowy obciąża go dodatkowymi kosztami.

4. Kto się orientuje, jak to wszystko działa?

Kiedy firmy i dostawca nawiązują współpracę na polu outsourcingu, ich zespoły spotykają się, by ustalić wymagania. Kiedy decydujesz się na insourcing, jesteś zdany na siebie. Większość twoich dawnych specjalistów zatrudniona jest teraz w firmie dostawcy. Ludzie dostawcy nie dostają pieniędzy za opracowanie dla ciebie nowego rozwiązania. Dowiedz się, kto wie najwięcej, i spróbuj stworzyć jakiś schemat motywacyjny.

5. Czy wewnętrzny dział IT będzie w stanie wesprzeć mój przyszły rozwój?

Niezależnie od obranej strategii, należy rozważyć przyszłe wymagania i przyszłe uwarunkowania ekonomiczne i biznesowe, by stwierdzić, która strategia okaże się najkorzystniejsza w długim okresie.

6. Do jakiego stopnia jest to moja wina?

Jeśli rozważasz insourcing, bo outsourcing okazał się rozczarowujący, przyjrzyj się uważnie własnej firmie. Nie zapominaj, że często to klient ponosi część winy za niekorzystny obrót zdarzeń. Jeśli nie weźmiesz na siebie części odpowiedzialności, możesz nie być w stanie rozwiązać powstałych problemów, niezależnie od zaangażowanych sił i środków.

7. Czy zarząd jest do tego przekonany?

Nic nie zabije projektu insourcingu szybciej, niż letnie przyjęcie tego pomysłu przez zarząd firmy. Zaangażuj kluczowych udziałowców na wczesnym etapie projektu. Sprawdź, jaki wpływ będzie miał ten projekt na toczące się już projekty w innych obszarach biznesu.

8. Ile czasu potrwa zmiana?

Jak złożony będzie to projekt? Ilu ludzi obejmie? Jesli systemy IT nadal znajdują się w centrum danych użytkownika, przejście będzie łatwiejsze. Kiedy pojawią się pierwsze pozytywne efekty finansowe? Mogą pojawić się po 10 miesiącach lub po kilku latach. Tu nie ma jednej obowiązującej reguły.

9. Kto może mi pomóc?

Pomoc trzeciej strony może być nieoceniona. Być może jednak nie należy wynajmować tych samych doradców, którzy wspierali firmę przy zawieraniu kontraktu outsourcingowego.


TOP 200