Ponad połowa internautów mieszka w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczonone przodują pod względem liczby użytkowników Internetu, jednak pod względem stosunku liczby interautów do liczby mieszkańców zajmują dopiero piątą pozycję - wynika z raportu opracowanego przez Computer Industry Almanac.

Stany Zjednoczonone przodują pod względem liczby użytkowników Internetu, jednak pod względem stosunku liczby interautów do liczby mieszkańców zajmują dopiero piątą pozycję - wynika z raportu opracowanego przez Computer Industry Almanac.

Według szacunków firmy, pod koniec 1998 r. w Ameryce mieszkała ponad połowa ze 150 mln użytkowników Internetu. Almanac przewiduje, że w roku obecnym w Stanach Zjednoczonych będzie już ponad 133 mln internautów, którzy będą stanowić około 42% z 318 mln użytkowników Sieci z całego świata. Szacunki uwzględniają osoby dorosłe, które z Internetu korzystają co najmniej raz w tygodniu.

Almanac przewiduje również, że w roku 2005 z Internetu będzie korzystało regularnie ponad 207 mln Amerykanów, lecz będą oni stanowić zaledwie 29% wszystkich osób wykorzystujących to medium.

W ubiegłym roku, pod względem stosunku liczby internautów do liczby mieszkańców najlepiej wypadła Islandia, ze współczynnikiem 320,3 użytkowników na każdy tysiąc mieszkańców. Na kolejnych miejscach znalazły się: Finlandia (305,4), Norwegia (304,1), Szwecja (289,8), Stany Zjednoczone (283), Australia (234,1), Kanada (211,5), Nowa Zelandia (190,1), Dania (178,6), Singapur (140), Szwajcaria (138,2), Wielka Brytania (137,3), Holandia (124,8), Hongkong (98,7) oraz Izrael (95,7).


TOP 200