Ponad 27 mld USD na IT dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Analitycy grupy badawczej IDC oszacowali, że dziesięć państw, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r. (w tym Polska), otrzyma łącznie 27,6 mld USD na rozwój infrastruktury IT, zakup oprogramowania i sprzętu. Wśród największych beneficjentów programu UE, przewidziane na lata 2004-2013, znajdą się głównie instytucje użyteczności publicznej oraz małe i średnie firmy (SMB).

Bezpośrednie i pośrednie wsparcie Unii Europejskiej będzie, według opinii analityków, jednym z najważniejszych motorów dynamicznego rozwoju rynku IT na obszarze dziesięciu, niedawno przyłączonych krajów. W latach 2004-2013 poziom rocznych wydatków na szeroko pojęte systemy informatyczne będzie wzrastać o 2,2 punkty procentowe.

Tradycyjnie już, jak ma to miejsce w przypadku dotacji unijnych, wiele będzie zależało od zdolności organizacyjnych danego kraju, kompetencji urzędników, stanu informatyzacji oraz jakości legislacji (przetargi, procedury zakupowe itp.). Według Stevena Frantzena, wiceprezesa IDC CEMA (Środkowa Europa, Bliski Wschód, Afryka) przyznanie pełnych środków będzie mocno związane ze ścisłym monitorowaniem możliwości uzyskania dotacji bezpośrednich przez usługodawców IT we współpracy z odpowiednimi komórkami rządowymi.

Zobacz również:

  • Wyjaśniamy dlaczego Apple dominuje w sprzedaży komputerów

Jak twierdzą najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej problem zbyt małego wykorzystywania dostępnych budżetów wynika przede wszystkim z braku uregulowań prawnych, spójnych dla całej Wspólnoty. Dlatego duży nacisk kładziony jest obecnie na standaryzację takich kwestii, jak: uregulowania telekomunikacyjne, ochrona danych osobowych (gromadzonych na serwerach czy dyskach), popularyzacja podpisu cyfrowego czy ulepszenie procedur administracyjnych.

Ponad 27 mld USD na IT dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Wzrost wydatków na IT w "nowych" krajach UE w latach 2004-2013

Wiele środków z 27,6 mld USD, przeznaczonych na unowocześnienie sprzętu IT, zakup oprogramowania, modernizacje sieci itp., ma być skierowanych na potrzeby użyteczności publicznej. Między innymi w ramach programu "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia" mają powstać nowe usługi oraz ułatwienia informatyczne, którzy przyczynią się do większej informatyzacji mieszkańców UE.

Według danych Eurostatu przyłączenie się do Unii Europejskiej było dla 10 nowych krajów korzystne. Z wyjątkiem Malty rozwijają się one szybciej niż "stare" państwa - w 2005 r. średni produkt krajowy brutto (GDP - Gross Domestic Product) nowych członków rósł o 1,5 proc. szybciej niż pozostałej piętnastki. W 2006 r. statystyka ta była jeszcze większa (2,6 proc.). Najszybciej rozwijającymi się krajami UE są obecnie Łotwa i Estonia, której to kraje przekroczyły 10 proc. pułap rocznego wzrostu gospodarczego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200