Pomysły na GIS

Pomysłowość w zakresie zastosowań GIS nie zna granic. Jedni za pomocą analiz przestrzennych zarządzają miastem, inni nadzorują przebieg renowacji... fresku w średniowiecznej katedrze.

Pomysłowość w zakresie zastosowań GIS nie zna granic. Jedni za pomocą analiz przestrzennych zarządzają miastem, inni nadzorują przebieg renowacji... fresku w średniowiecznej katedrze.

Firmy geoinformatyczne sądzą, że decentralizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii na szczebel administracji samorządowej zwiększy ich obroty. Wskazują jednak na kilka punktów krytycznych. W skali regionu - czy marszałek województwa doceni możliwości GIS w planowaniu regionalnym, a zatem czy podejmie decyzję - nie oglądając się na władze centralne - o potrzebie inwestycji w taki system? Następnie czy starostowie właściwie wykorzystają zalety Krajowego Systemu Informacji o Terenie i będą mieli pieniądze na budowę systemów informacji geograficznych. Wreszcie, w jaki sposób rząd i parlament rozstrzygnie spór o model katastru w Polsce. Czy geodeci dopiszą wartość fiskalną do istniejących ewidencji, czy też Ministerstwo Finansów postawi na swoim i stworzy niezależny system poboru podatku od nieruchomości.

Odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że przez pierwszy rok będzie panował zastój na rynku samorządowym i trzeba będzie zdobywać kontrakty w przemyśle lub firmach handlowych.

Bo kto powiedział, że GIS to tylko administracja publiczna? Na opis wdrożeń w tej dziedzinie nie wystarczyłoby kolumn kilkunastu raportów Computerworlda. Wodociągi, energetyka, telekomunikacja na bazie GIS tworzą tzw. paszportyzację sieci, która umożliwia umiejscowienie na mapie ewentualnych awarii. Firmy handlowe kontrolują w systemach gisowskich sprzedaż: w jakim mieście więcej kupiono benzyny, gdzie spadła popularność pewnej marki papierosów, skąd klienci najczęściej dojeżdżają na zakupy do hipermarketu.

Pomysłowość w zakresie zastosowań GIS nie zna granic. Jedni za pomocą analiz przestrzennych zarządzają miastem, inni nadzorują przebieg renowacji... fresku w średniowiecznej katedrze. Producenci programów gisowych są pełni podziwu, że ich aplikacja mogła posłużyć w tylu różnych miejscach.

Stąd świadomie zrezygnowaliśmy z opisu sprzętu i oprogramowania dla GIS. To użytkownik musi zdecydować, co jest mu potrzebne. Przed wyborem rozwiązania lepiej zastanowić się nad miejscem GIS w systemie prawnym Polski, aby nie napotkać legislacyjnych raf, które mogą skutecznie opóźnić projekt. Administracji publicznej polecam krakowski sposób na GIS: jednostka komunalna opiekuje się systemem informacji przestrzennej i wykonuje analizy zlecone przez magistrackich urzędników. Ci zaś odpowiadają za dokumenty i wydawanie decyzji administracyjnych. Oby już nikt nigdy nie mylił informacji z dokumentem.


TOP 200