Pomysł na zdalną pracę

Symantec wprowadził na rynek nową wersję pakietu pcAnywhere zintegrowaną z Windows NT

Symantec wprowadził na rynek nową wersję pakietu pcAnywhere zintegrowaną z Windows NT.

Każdy administrator systemu Windows NT wie, że mimo narzędzi standardowo dostarczanych z systemem, umożliwiających jego zdalne zarządzanie, najwygodniejsze jest zalogowanie się bezpośrednio na konsoli serwera. Narzędzia administracyjne przeznaczone dla Windows NT Workstation lub Windows 95 są bowiem zbyt ubogie. Dlatego niezależni producenci zaczęli przygotowywać oprogramowanie, które umożliwia zdalny dostęp zarówno do serwerów NetWare, jak i Windows NT. Po uzyskaniu dostępu, administrator widzi na swoim ekranie bezpośrednio ekran serwera, a wpisywane przez niego polecenia dają taki efekt, jakby siedział przed klawiaturą serwera.

Jednym z producentów, oferujących takie rozwiązanie zdalnego dostępu, jest firma Symantec z produktem pcAnywhere32. W najnowszej wersji pakiet ten oferuje nie tylko możliwość zdalnego dostępu do serwera, ale pozwala świadczyć usługi typu helpdesk dla użytkowników sieci korporacyjnej oraz prowadzić szkolenia za pośrednictwem wbudowanej aplikacji do wideokonferencji.

Ścisła integracja

PcAnywhere 8.0 to pierwsza wersja tego produktu, która jest ściśle zintegrowana z systemem Windows NT Server 4.0 i oferuje funkcje rzadko spotykane w produktach konkurencji (jedynym wyjątkiem jest Remotely Possible 32). Najistotniejszą cechą jest praca aplikacji jako usługi (serwisu) systemu Windows NT. Dzięki temu, jest ona uruchamiana bezpośrednio po starcie systemu i gotowa jest do nawiązania połączenia ze zdalnie łączącymi się z serwerem użytkownikami.

Dzięki temu, że produkt ściśle związany jest z systemem zabezpieczeń Windows NT możliwe jest definiowanie użytkowników mających prawa do zdalnego logowania na podstawie listy grup i użytkowników domeny NT. Jest to znaczne usprawnienie w stosunku do poprzedniej wersji produktu, w której użytkowników trzeba było definiować od nowa i przydzielać im oddzielne hasła. Jednocześnie brakowało synchronizacji między bazą pcAnywhere a strukturą kont w NT, co dodatkowo komplikowało zarządzanie.

Istotną cechą jest możliwość automatycznego wylogowywania użytkowników ze stacji roboczych wtedy, gdy zakończą zdalne połączenie. Dzięki temu można mieć pewność, że zdalna stacja robocza, z którą łączy się użytkownik, jest bezpieczna.

PcAnywhere 8.0 oferuje także inne mechanizmy zabezpieczeń. Pakiet stosuje technologię Crypto API firmy Microsoft do zabezpieczenia inicjalizacji sesji połączeniowej (dzięki temu hasła nie są przesyłane w postaci jawnej), przebiegu całej sesji, a także transferu plików pomiędzy stacją roboczą a zdalnym komputerem. Użytkownik może skorzystać z alternatywnej metody szyfrowania, stosowanej w poprzednich wersjach pakietu pcAnywhere.

Pomoc przez sieć

Cechą szczególnie istotną dla osób świadczących zdalne wsparcie techniczne jest możliwość przełączania się pomiędzy przesyłaniem danych a głosu przy stosowaniu standardowego modemu i jednej linii telefonicznej. Pozwala to użytkownikowi najpierw zadzwonić do pomocy technicznej, objaśnić werbalnie na czym polega problem, a potem przełączyć rozmowę na transmisję danych i umożliwić pracownikowi wsparcia technicznego zdalne sprawdzenie przyczyn występowania problemu. Bez rozłączania można także ponownie przełączyć się na rozmowę telefoniczną.

W najnowszej wersji pakietu zostało zintegrowane oprogramowanie wideokonferencyjne CU-SeeMe firmy WhitePine. Jeśli komputer, który jest używany w sesji komunikacyjnej, wyposażono dodatkowo w kamerę, to użytkownicy mogą nie tylko współdzielić dokumenty i uzyskiwać zdalny dostęp do komputerów, ale także widzieć siebie na swoich monitorach. W połączeniu z inną nową cechą pcAnywhere, tzn. multicastingiem, rozwiązanie to pozwala prowadzić szkolenia w sieci LAN i poza nią. Multicasting działa bowiem w ten sposób, że jeden komputer przyjmuje rolę serwera, a reszta łączy się z nim zdalnie i może obserwować to, co się na nim dzieje. W ten sposób można np. prowadzić szkolenia dla wielu osób, dotyczące obsługi określonych aplikacji stosowanych w firmie.

Zdalna aktualizacja

Podobnie jak w przypadku innych produktów Symanteca, także i pcAnywhere 8.0 oferuje użytkownikom możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania za pośrednictwem Internetu. Jeśli na serwerze Symanteca pojawiają się jakieś poprawki do oprogramowania, to funkcja Live Update automatycznie je ściąga i instaluje na lokalnym komputerze.

Poprawiono także procedurę instalacyjną oprogramowania. Wyposażono ją w opcję instalacji sieciowej, dzięki czemu można zdalnie instalować pcAnywhere przez sieć komputerową.

Produkt działał poprawnie zarówno podczas pracy przez sieć LAN, jak i połączenia modemowe za pośrednictwem standardowych linii telefonicznych. Przy odnajdywaniu serwera w sieci można posługiwać się różnymi protokołami komunikacyjnymi. Największą zaletą produktu w tej dziedzinie jest pełna obsługa TCP/IP, co umożliwia zdalne logowanie za pośrednictwem Internetu. Po dopisaniu znanych adresów IP, pod którymi pracuje oprogramowanie pcAnywhere 8.0, do specjalnej książki adresowej, program automatycznie przy każdej próbie połączenia będzie monitorować wszystkie adresy i informować, czy są one dostępne, czy nie.

Przydatny i niedrogi

Nowy pcAnywhere 8.0 to jeden z najlepszych pakietów, umożliwiających zdalne zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami. Oferuje on nowe funkcje, które czynią z niego jedno z najwartościowszych narzędzi administratora systemu Windows NT. Przyda się on także pracownikom wsparcia technicznego, którzy za jego pośrednictwem mogą zdalnie wykonywać modyfikacje w konfiguracji aplikacji i komputerów użytkowników sieci korporacyjnej, a także prowadzić szkolenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200