"Pomost" dla kolejnych 15 mam-badaczek

15 mam–badaczek nagrodziła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w siódmej edycji programu „Pomost”. Uczone, które wracają do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, otrzymają blisko 4 mln zł.

Program jest skierowany do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Do konkursu zgłoszono 133 wnioski. Ostatecznie wyłoniono 15 laureatek, które na realizację projektów otrzymają finansowanie w łącznej wysokości blisko 4 mln złotych.

Najwyższe dofinansowanie, równe 280 tys. złotych, otrzymały: dr Iwona Bukowska-Ośko i dr Joanna Kolmas z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Katarzyna Kalita-Bykowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, dr Agnieszka Kolano z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr Anna Kozanecka-Szmigiel z Politechniki Warszawskiej.

Niewiele mniej – ponad 279 tys. złotych – przyznano: dr Agnieszce Ławrynowicz z Politechniki Poznańskiej, dr Oldze Shekhovtsovej z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, dr Katarzynie Suskiej Grabowskiej z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Finansowaniu przyznanemu mamom-naukowcom podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów).

Program "Pomost" Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ustanowiła na początku 2010 roku. Był to pierwszy w Polsce program wspierający rodziców–naukowców, który miał umożliwić im pogodzenie opieki nad dzieckiem z karierą zawodową.

14 sierpnia FNP rozpoczyna nabór wniosków do ósmej i jednocześnie ostatniej edycji programu. Ostatni nabór potrwa do 15 października i jest skierowany wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny: „Bio, Info, Techno”.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie:http://www.fnp.org.pl/znamy-laureatki-vii-edycji-programu-pomost/.

autor: PAP, źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200