Pomocnik dla aktywnych administratorów

Administratorzy sieci często posługują się własnymi programami wspomagającymi proces zarządzania. W ich tworzeniu może pomóc narzędzie wspomagające projektowanie własnych agentów SNMP.

SMASH

SMASH, czyli SNMP MIB compiler and Agent development System, jest niewielkim pakietem programowym wspomagającym administratorów sieci w implementacji modułów agentów SNMP. Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) określa sposób komunikowanie się miedzy sobą urządzeń sieciowych, sprzętu i oprogramowania, a MIB (Management Information Base) jest wirtualnym magazynem przechowującym informacje niezbędne do zarządzania siecią. Narzędzia obsługujące SNMP i pobierające dane z MIB wspomagają administratorów w lokalizowaniu uszkodzeń sieci i zapobieganiu problemom. SNMP pozwala na przepytywanie zarządzanych obiektów i odległych elementów czy agentów SNMP. Zarządzane obiekty są opisywane w MIB, która dostarcza informacji o wewnętrznym stanie zarządzanych urządzeń. Szereg urządzeń i aplikacji mogą być zarządzane za pośrednictwem SNMP pod warunkiem istnienia ich definicji w MIB.

SMASH oferuje użytkownikowi proste podejście do implementacji agenta SNMP. Pakiet dostarczany jest z kompilatorem MIB, który transluje definicje MIB na specjalny kod, w którym może być implementowana MIB. Opisy w tym kodzie spełniają rolę komentarza dla projektanta, a jednocześnie gwarantują poprawność definicji MIB. SMASH obsługuje SNMPv1 oraz SNMPv2 i pracuje z Sun Solaris 2.5 i 2.6, Linux i Windows (32-bitowy). Jest to pakiet bezpłatny. Warunki licencji, szersze informacje oraz możliwość sprowadzenia pakietu dostępne są pod adresem: http://www.simpleweb.org/software/packages/smash/


TOP 200