Pomocnik administratora

Jak można poradzić sobie z zarządzaniem konfiguracjami sprzętu i oprogramowania w dużym systemie, pokazuje przykład projektu w Basell Orlen Polyolefins.

Jak można poradzić sobie z zarządzaniem konfiguracjami sprzętu i oprogramowania w dużym systemie, pokazuje przykład projektu w Basell Orlen Polyolefins.

Pomocnik administratora

Monitorowanie serwerów za pomocą Altirisa zostało produkcyjnie dopiero rozpoczęte, obecnie kontrolowane są podstawowe funkcje, takie jak praca maszyny czy przechwytywanie informacji o sprzęcie. W ten sposób są raportowane np. uszkodzenia sprzętu oraz parametry pracy maszyny - mówi Marcin Gałkowski, administrator systemów IT w firmie Basell Orlen Polyolefins.

Najpoważniejszym problemem dla administratorów zajmujących się stacjami roboczymi jest kontrolowanie i utrzymywanie ich stabilnej konfiguracji. Gdy w firmie korzysta się z wielu różnych programów, a środowisko jest duże, utrzymanie bazy z aktualnymi danymi jest trudne. Ręcznie sporządzane zestawienia z informacjami o konfiguracjach sprzętu i oprogramowania wymagają wiele pracy i żelaznej konsekwencji przy wprowadzaniu zmian. Gdy do tego doda się problemy z weryfikacją danych i brak możliwości raportowania, to nietrudno o pojawienie się bałaganu w dokumentach, który - co gorsza - rośnie wraz z rozwojem firmy. Aby uniknąć takiej sytuacji, w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. zdecydowano się na wdrożenie oprogramowania Altiris przeznaczonego do wspomagania pracowników działu IT.

Rozpoznanie i zarządzanie...

Pierwszym zadaniem, które wykonano przy użyciu pakietu Altiris była inwentaryzacja zasobów. Po instalacji agentów, oprogramowanie zebrało niezbędne informacje o pracujących w systemie komputerach. Nie jest to zadanie jednorazowe. Obecnie bowiem monitorowane i przekazywane do systemu są informacje o zmianach i modyfikacjach sprzętu i oprogramowania. Ponieważ narzędzia Altiris można zintegrować z menedżerem klienta zainstalowanym na komputerach Della, zdalnie uzyskiwane są też takie informacje, jak np. kiedy kończy się gwarancja na dany komputer.

Należy podkreślić, że środowisko w Basell Orlen Polyolefins jest homogeniczne. Jedynymi wykorzystywanymi systemami są Windows i VMware ESX, które agent Altiris wykrywa. Choć nie wyświetla on zbyt wielu informacji o sprzęcie, to dla administratorów najważniejsza jest informacja o poprawnej pracy danego serwera.

"Monitorowanie serwerów za pomocą Altirisa zostało produkcyjnie dopiero rozpoczęte, obecnie kontrolowane są podstawowe funkcje, takie jak praca maszyny, czy przechwytywanie informacji o sprzęcie. W ten sposób są raportowane np. uszkodzenia sprzętu oraz parametry pracy maszyny" - mówi Marcin Gałkowski, administrator systemów IT w firmie Basell Orlen Polyolefins. Oczywiście Altiris zawiera wtyczki do sprzętu różnych producentów, a nie tylko firmy Dell.

...plus audyt i aktualizacje

Oprócz informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, w Basell Orlen Polyolefins dokonano audytu wykorzystywania istniejących programów. Dzięki temu można było sprawdzić, jak użytkownicy wykorzystują dostępne dla nich oprogramowanie. Ponieważ agent, który monitoruje uruchomienia i pracę każdego z zainstalowanych programów, powoduje odczuwalne zwiększenie obciążenia komputera, po zakończeniu analiz opcja ta została wyłączona. Jest jednak dostępna na żądanie, umożliwiając sporządzenie zaktualizowanych raportów w razie potrzeby.

W systemie IT Basell Orlen Polyolefins wykorzystywane są też narzędzia Altiris umożliwiające automatyzację typowych zadań administracyjnych, takich jak zdalna instalacja systemu operacyjnego i firmowych aplikacji na nowych komputerach podłączanych do sieci. Ponieważ zaś praktycznie każde oprogramowanie wymaga aktualizacji, to zarządzanie instalacją łat lub poprawek jest jednym z ważniejszych zadań, którego realizację również ułatwiają narzędzia zawarte w pakiecie Altiris. Do tego celu służy moduł Altiris Patch Management, który zastąpił wcześniej wykorzystywane usługi Windows Server Update Service.

Szybka kopia

W pakiecie Altiris dostępne jest także rozwiązanie przeznaczone do szybkiego wykonywania kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych - Recovery Solution. W Basell Orlen Polyolefins rozpoczęto prace nad wdrożeniem tego modułu. Na razie jednak tylko na kilku stacjach i serwerach zainstalowano moduły agenckie. Wciąż prowadzone są testy tego systemu.

Przy wykorzystaniu Recovery Solution użytkownik może przywrócić utracony plik - także konkretną jego wersję - lub też odzyskać kompletną instalację komputera. W firmie wdrożono dwa serwery dla tej usługi, by ułatwić odzyskiwanie danych w dwu istotnych lokalizacjach. Niebawem ma zostać podjęta decyzja o wdrożeniu Altiris Recovery Solution w systemie produkcyjnym.

Pomoc dla help desku

Kolejną funkcją udostępnianą przez narzędzia Altiris jest obsługa żądań dotyczących pomocy technicznej. Użytkownicy umieszczają takie zgłoszenia za pomocą portalu, a system przydziela je do odpowiedniej kolejki. Domyślną kolejką jest pierwsza linia wsparcia, gdzie operator sprawdza poprawność zgłoszenia i jeśli sam nie może bezpośrednio udzielić pomocy, przekazuje żądanie do odpowiednich osób.

Wykorzystanie firmowego portalu nie tylko zasadniczo zmniejszyło liczbę telefonów do działu IT, ale też usprawniło proces udzielania wsparcia technicznego. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia rozliczenie działu IT na podstawie rzeczywistej liczby obsługiwanych zgłoszeń.

W Basell Orlen Polyolefins bardzo ciekawie rozwiązano problem zachęcenia użytkowników do zgłaszania problemów za pomocą tego narzędzia. Chociaż przyjmowane są zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną, to wszyscy wiedzą, że domyślnie mają one przypisany dłuższy czas realizacji niż problemy zgłaszane przez portal.

Problemy z platformą

Jednym z problemów, które wystąpiły przy wdrożeniu, jest niewystarczające wsparcie dla platformy Itanium-64. Oficjalnie platforma ta nie jest wspierana przez Altiris, przypuszczalnie z powodu konfliktów z wersją środowiska.Net. Altiris używa wersji 1.1, a tej wersji nie ma dla platformy Itanium-64. Obecnie agent Altiris Notification Server został zainstalowany i pracuje jako aplikacja 32-bitowa. Powoduje to jednak, że zdarzają się wycieki pamięci.

Warto pamiętać, że oprogramowanie wykorzystuje w raportach zapisane w bazie informacje o aktualności oprogramowania, nawet jeśli dotyczą one komputerów, które zostały wycofane z eksploatacji. Jeśli jakiś komputer od dawna nie logował się do sieci, informacje o jego stanie będą pochodzić z okresu ostatniego logowania. Z reguły oznacza to, że do czasu ręcznego wprowadzenia odpowiednich poprawek, komputer ten będzie wykazywany w raportach jako niezgodny z polityką bezpieczeństwa i nie zawierający aktualnych poprawek, nawet jeśli jest wyłączony z eksploatacji.

Jedną z niedogodności związanych z licencjonowaniem Altiris jest zajmowanie licencji agenta Patch Management przez nieaktywne komputery do czasu odinstalowania lub usunięcia z bazy wszelkich informacji na ich temat. Wymaga to albo odinstalowania agenta przed trwałym wyłączeniem komputera, albo ręcznego usuwania z bazy wszelkich informacji.

Procesy w Basell Orlen Polyolefins objęte pakietem Altiris:

  • uzyskiwanie informacji o sprzęcie oraz oprogramowaniu,
  • możliwość utrzymania stabilnej konfiguracji oraz zarządzanie aktualizacjami,
  • automatyzacja instalacji systemów operacyjnych i programów przez sieć,
  • możliwość generacji raportów na temat stanu sprzętu i programów,
  • audyt wykorzystywanego oprogramowania,
  • możliwość rozliczania wykorzystywanych środków trwałych oraz usług,
  • ułatwienie wsparcia technicznego,
  • szybki backup za pomocą obrazów (System Recovery).

TOP 200