Pomocne kontrolki

XControl firmy LGB zawiera kontrolki OCX dla Visual Basic 6.0, które pozwalają skrócić kod programu wykonującego niektóre standardowe operacje w aplikacji bazodanowej.

XControl firmy LGB zawiera kontrolki OCX dla Visual Basic 6.0, które pozwalają skrócić kod programu wykonującego niektóre standardowe operacje w aplikacji bazodanowej.

Zestaw XControl oferowany przez firmę LGB z Katowic składa się z pięciu kontrolek OCX. Najważniejsza jest kontrolka XNavigator, pełniąca rolę głównego paska narzędziowego aplikacji. Odpowiada ona za interfejs umożliwiający dostęp do standardowych funkcji bazodanowych, np. wyszukiwania czy edycji danych.

Interfejs i baza danych

Już pierwszą cechą XNavigator, która może spodobać się programistom, jest funkcja zapamiętywania "historii" odwiedzanych formatek. Dzięki temu można cofnąć się do ostatnio wykorzystywanych okien, zamiast wyszukiwać ich w rozbudowanym menu.

Na każdym formularzu, który ma korzystać z możliwości XControl, musi znajdować się kontrolka XForm odpowiadająca za połączenie pomiędzy oknem, źródłem danych a XNavigator. XForm pozwala także zgromadzić w jednym miejscu cały kod sprawdzający poprawność wprowadzanych informacji.

XForm pracuje w kilku trybach - edycji, dodawania rekordów, a także wyszukiwania informacji. Udostępnia funkcję przeglądania wszystkich rekordów w skróconej postaci - można szybko wybrać interesujący rekord i przełączyć się na szczegółowy widok. W trybie wyszukiwania użytkownik w te same pola, w które wpisuje informacje, nanosi filtr ograniczający zakres dostępnych rekordów.

W XForm można określać relacje między zbiorami danych. Ustawiając kilka właściwości, można zdecydować, że np. w polach tekstowych są wyświetlane informacje o kliencie, a w umieszczonej poniżej, w siatce przypominającej arkusz kalkulacyjny znajdzie się lista jego zamówień.

Kontrolki pomocnicze

Program XControl, oprócz wymienionych głównych kontrolek, zawiera trzy pomocnicze obiekty, pozwalające uprościć tworzenie interfejsu i przeglądanie danych.

XTabStrip jest kontrolką, która dodaje kilka nowych właściwości do tradycyjnego TabStrip. Pozwala umieszczać na ekranie kilka obiektów XForm i przełączać się pomiędzy nimi, by uzyskać formatkę typu master-detail. Przy użyciu XTabStrip znacznie łatwiejsze jest zarządzanie kolejnymi stronami okna niż w przypadku standardowej kontrolki.

XDict to kontrolka "słownikowa". Pełni podobną rolę jak ComboBox czy ListBox. Pozwala wybierać wartości z tabeli podrzędnej, np. przy wprowadzaniu zamówienia można ją wykorzystywać do wyboru klienta. Ponadto ułatwia dodawanie nowych elementów słownika, co osobie wprowadzającej dane znacznie skraca czas pracy.

Kontrolka XGrid pozwala wiązać rekordy wyświetlane w siatce przypominającej arkusz kalkulacyjny z innym zbiorem rekordów. Jest to obiekt oparty na DataGrid, zawierający dodatkowe właściwości pozwalające na współpracę z pozostałymi składnikami XControl. Obiekt XGrid można łatwo umieszczać tak, by był wyświetlany w momencie edycji komórki arkusza.

Łatwiejsze pisanie

XControl wykonuje większość operacji po stronie klienta. Chcąc obejrzeć zamówienia wybranego klienta, odczytuje wszystkie zamówienia i dopiero przy wyświetlaniu wybiera te, które spełniają określone warunki. Przy pierwszym wyszukiwaniu spowalnia to prace użytkownika, później jednak znacznie przyspiesza przeglądanie kolejnych zamówień.

XControl to zbiór narzędzi pozwalający uwzględnić przyzwyczajenia nabyte przy MS Access do programowania w Visual Basicu. Kilka dość prostych obiektów wpływa na znaczne skrócenie czasu tworzenia aplikacji.

Program XControl jest dostępny w trzech wersjach. Wersja Standard pozwala na obsługę bazy Accessa lub innych baz plikowych, wykorzystuje technologię DAO. Wersja Professional umożliwia korzystanie z ODBC (za pośrednictwem DAO), czyli udostępnia serwery SQL. Te dwie wersje są oferowane w sprzedaży od początku listopada br. Najbardziej rozbudowana Enterprise umożliwia wykorzystanie technologii ADO, ale na razie jest ona w fazie testów.

W grudniu tego roku firma LGB rozpocznie sprzedaż XControl za pośrednictwem serwisu internetowego ComponentSource.

--------------------------------------------------------------------------------

Produkt: XControl

Producent: LGB Systemy Komputerowe sc

Kontakt: tel. (32) 254 46 42, www.lgb.com.pl

Cena: Standard - 649 zł, Professional - 1259 zł, Enterprise - 1729 zł


TOP 200