Polsko-Koreańskie Forum Teleinformatyczne w Warszawie

W Warszawie odbyło się pierwsze w Polsce Polsko-Koreańskie Forum Teleinformatyczne. Organizatorami było Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania (PRO), Koreańska Agencji Promocji Sektora IT (KIPA) oraz Koreańska Agencja Współpracy Międzynarodowej Sektora IT (ICA). Celem spotkania była poprawa współpracy między krajami w dziedzinie nowych technologii poprzez wymianę doświadczeń i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Honorowym gościem konferencji był Jae-Il Byun, Sekretarz Stanu Ministerstwa Informacji i Komunikacji Korei. Spotkanie otworzył Wojciech Szewko, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. W trakcie części oficjalnej dyskutowane były między innymi możliwości współpracy Polski i Korei, a także wyzwania rynku IT w obu krajach. Uczestnicy mogli również zapoznać się z doświadczeniami Korei w zakresie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszą częścią konferencji były indywidualne spotkania między polskimi i koreańskimi firmami. Ze strony koreańskiej rozmowy prowadzili między innymi przedstawiciele Samsung Electronics, Medialand, Spire Technology, Total Soft Bank i ShoTech.

"Jednym z głównych zadań naszej agencji jest wspieranie współpracy ponadregionalnej. Zależy nam na umacnianiu i pogłębieniu kontaktów biznesowych z Polską, bo to strategiczny rynek w tej części Europy. Doceniamy go i widzimy w nim szanse dla nas. Liczymy, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje więcej inicjatyw wpierających współpracę między naszymi krajami" – powiedział dr Dan Hyung Lee, prezes KIPA.

Zobacz również:

  • Meta – w tym roku konferencji F8 nie będzie

Już wkrótce polskie firmy będą miały okazję zaprezentować się w Korei w ramach seminarium promującego Polski rynek IT. Organizatorem seminarium jest Ambasada Polski w Korei. Konferencja jest wspierana merytorycznie przez PRO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200