Polskie szyfry w NATO?

Urząd Ochrony Państwa poinformował o opracowaniu przez zespół polskich kryptologów nowatorskiego systemu kryptograficznego.

Urząd Ochrony Państwa poinformował o opracowaniu przez zespół polskich kryptologów nowatorskiego systemu kryptograficznego.

Rozwiązanie wykorzystuje klasyczny już model szyfrowania informacji za pomocą pary kluczy (prywatnego i publicznego), jednak obsługa algorytmów szyfrujących jest w pełni sprzętowa. Wszystkie operacje kodowania i odszyfrowania odbywają się za pośrednictwem procesora kryptograficznego.

Jak utrzymują przedstawiciele UOP, rozwiązaniem opracowanym przez polskich specjalistów jest zainteresowane kierownictwo NATO. Sojusz przygotowuje się obecnie do wdrożenia nowych systemów, ujednolicających i podnoszących poziom zabezpieczeń wewnętrznej komunikacji elektronicznej.

System, o którym informują przedstawiciele UOP, opiera się na rozwiązaniach opracowanych przez firmę we współpracy z Instytutem Technologii Elektronowej, a także firmami: Enigma, DGT, Techlab 2000 i Pacomp.


TOP 200