Polskie szyfry w NATO?

Urząd Ochrony Państwa poinformował, że opracowanym przez polskich specjalistów nowatorskim systemem kryptograficznym, poważnie interesuje się sztab NATO. W systemie bazującym na infrastrukturze kluczy publicznych algorytmy szyfrowania danych realizowane są w pełni sprzętowo. Przedstawiciele sztabu NATO nie potwierdzają ale i nie zaprzeczają doniesieniom o możliwości zastosowania polskiego rozwiązania w systemach informatycznych sojuszu.

Urząd Ochrony Państwa poinformował o opracowaniu przez zespół polskich naukowców nowatorskiego systemu kryptograficznego do zabezpieczania poufności korespondencji elektronicznej. Rozwiązanie wykorzystuje klasyczny już model szyfrowania informacji za pomocą pary kluczy, jednak realizacja algorytmów szyfrujących jest w pełni sprzętowa. Wszystkie operacje kodowania i odszyfrowywania treści przesyłki elektronicznej odbywają się poza systemem operacyjnym. Zajmuje się tym specjalny procesor.

System o którym informuje UOP bazuje na rozwiazaniach opracowanych przez firmę SA i jej kliku krajowych partnerów. Comp, znany integrator systemów informatycznych, jest pierwszym polskim producentem całej gamy sprzętowych systemów szyfrowania danych.

Zobacz również:

Jak utrzymuje UOP, opracowanym przez polskich specjalistów rozwiązaniem bardzo poważnie zainteresowane jest kierownictwo NATO. Sojusz przygotowuje się obecnie do wdrożenia nowych systemów, ujednolicających i podnoszących poziom zabezpieczeń wewnętrznej komunikacji elektronicznej. Przedstawiciele NATO jak na zrazie nie potwierdzają ale i nie zaprzeczają tym doniesieniom.


TOP 200