Polskie szyfry w NATO?

Urząd Ochrony Państwa poinformował, że opracowanym przez polskich specjalistów nowatorskim systemem kryptograficznym, poważnie interesuje się sztab NATO. W systemie bazującym na infrastrukturze kluczy publicznych algorytmy szyfrowania danych realizowane są w pełni sprzętowo. Przedstawiciele sztabu NATO nie potwierdzają ale i nie zaprzeczają doniesieniom o możliwości zastosowania polskiego rozwiązania w systemach informatycznych sojuszu.

Urząd Ochrony Państwa poinformował o opracowaniu przez zespół polskich naukowców nowatorskiego systemu kryptograficznego do zabezpieczania poufności korespondencji elektronicznej. Rozwiązanie wykorzystuje klasyczny już model szyfrowania informacji za pomocą pary kluczy, jednak realizacja algorytmów szyfrujących jest w pełni sprzętowa. Wszystkie operacje kodowania i odszyfrowywania treści przesyłki elektronicznej odbywają się poza systemem operacyjnym. Zajmuje się tym specjalny procesor.

System o którym informuje UOP bazuje na rozwiazaniach opracowanych przez firmę Comp SA i jej kliku krajowych partnerów. Comp, znany integrator systemów informatycznych, jest pierwszym polskim producentem całej gamy sprzętowych systemów szyfrowania danych.

Jak utrzymuje UOP, opracowanym przez polskich specjalistów rozwiązaniem bardzo poważnie zainteresowane jest kierownictwo NATO. Sojusz przygotowuje się obecnie do wdrożenia nowych systemów, ujednolicających i podnoszących poziom zabezpieczeń wewnętrznej komunikacji elektronicznej. Przedstawiciele NATO jak na zrazie nie potwierdzają ale i nie zaprzeczają tym doniesieniom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200