Polskie prawo na CD-ROM

Krakowska firma Lex Media oferuje program, który współpracując z tekstową bazą zawierającą informacje o ustawach, kodeksach, orzecznictwie sądów i bibliografi, potrafi w inteligentny sposób pomóc w wertowaniu treści tych dokumentów. Ten ciekawy produkt może być wykorzystywany przez sądy, kancelarie adwokackie, urzędy skarbowe, przedsiębiorstwa lub biura.

Krakowska firma Lex Media oferuje program, który współpracując z tekstową bazą zawierającą informacje o ustawach, kodeksach, orzecznictwie sądów i bibliografi, potrafi w inteligentny sposób pomóc w wertowaniu treści tych dokumentów. Ten ciekawy produkt może być wykorzystywany przez sądy, kancelarie adwokackie, urzędy skarbowe, przedsiębiorstwa lub biura.

Program Lex Polonica zbudowano wokół inteligentnego motoru (engine) firmy NeuroSoft. Podstawowym zadaniem programu jest łatwy i szybki dostęp do informacji zapisanej na CD-ROM. Jest kilka trybów wyszukiwania poszukiwanej treści:

- wyszukiwanie za pomocą sformułowanych w potocznym, polskim języku pytań

- wyszukiwanie słów skojarzonych z zadanym terminem, korzystające ze słownika skojarzeń - czyli tzw. szukanie skojarzeniowe oraz

- na podstawie rdzenia zadanego słowa.

Dodatkowe właściwości programu to możliwość stosowania zakładek, pisanie notatek na marginesach dokumentów (dotyczą CD-ROM i są przechowywane na dysku twardym), praca w trybie kilku okien (dokument w jednym a źródła czy przypisy w innych) i wiele innych. Do bazy dołączono zbiór wzorów typowych umów. Baza zawiera także rysunki publikowane w dziennikach urzędowych.

Lex Polonica, wydana na jednym dysku CD-ROM, zawiera wybór z prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, finansowego, częściowo karnego. Do suchych przepisów pranych dodana jest bibliografia i obfite orzecznictwo. Program jest dostępny zarówno na platformie Windows, jak i Macintosh. Do jego pracy wymagany jest komputer wyposażony w czytnik CD-ROM. Lex Media oferuje roczny abonament na aktualizację danych. Kolejne wydania Lex Polonica będą uzupełniane o nowe bazy danych - drugi CD-ROM będzie zawierał wybór z prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak informuje Lex Media, możliwe jest zakupienie samego oprogramowania przeszukującego treść stowarzyszonej bazy danych i dołączenie go do tworzonego na twardym dysku własnego zbioru, np. uchwał i zaleceń gminnych czy norm zakładowych oraz tekstowych dokumentów związanych w przedsiębiorstwie.

W kilka miesięcy po wejściu na rynek licencje na produkt kupiły takie firmy jak ważniejsze Kancelarie Adwokackie w Krakowie, krakowskie Zakłady Tytoniowe i Zakłady Polfa. W Warszawie użytkownikiem bazy Lex Polonica jest m.in. Bank Handlowy.


TOP 200