Polskie komputery polskim dzieciom

W wyniku 8 przetargów ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pracownie internetowe w szkołach podstawowych będą wyposażone w komputery JTT i Optimusa.

W wyniku 8 przetargów ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pracownie internetowe w szkołach podstawowych będą wyposażone w komputery JTT i Optimusa.

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) Szkoła doby Internetu w globalnym społeczeństwie informacji. Pracownia internetowa w każdej gminie, pomyślany jako pilotaż do Narodowego Programu Rozwoju Edukacji Informatycznej, wkracza w fazę realizacji. W kolejnych przetargach wybrano firmy, które zainstalują w wytypowanej przez gminę szkole podstawowej 10 multimedialnych stanowisk komputerowych połączonych siecią lokalną, z możliwością dostępu do Internetu z każdego stanowiska. W skład pracowni wchodzi komputer nauczycielski (serwer) i 9 uczniowskich (stacje robocze), drukarka i modem.

Tak powstałą siecią w technologii klient/serwer ma zarządzać pakiet Microsoft Back Office Small Business Server. Komputery z procesorem Pentium MMX 266 MHz i 15" monitorem kolorowym mają być wyposażone w Windows 98 PL i Works 4.0 PL. Specyfikacja przetargowa obejmuje także wykonanie instalacji sieciowej, konfigurację sprzętu i podłączenie pracowni do Internetu.

Jednak opóźnienia w procedurze przetargowej spowodują, że nie we wszystkich gminach pracownie zostaną otwarte przed 31 grudnia 1998 r., jak pierwotnie zamierzano.

Integratorzy w akcji

Aby ułatwić realizację projektu, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło przetargi na uruchomienie pracowni internetowych w 8 regionach kraju, grupujących 4-6 województw. Ponadto odbyły się dwa ogólnopolskie przetargi na pracownie wyposażone w komputery Macintosh i drukarki laserowe.

ComputerLand SA wygrał przetargi w dwóch regionach, gdzie uruchomi 559 pracowni internetowych. Wyposaży je w komputery JTT. Prokom Soft-ware SA obsłuży następne dwa regiony: 531 pracowni, w których zainstaluje komputery Optimusa. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej zajmie się 268 pracowniami (jeden region). W nich również znajdą się komputery nowosądeckiej spółki. Sieciowe Systemy Informacyjne SA (2SI) podjęły się prac dla 299 pracowni w Regionie V. Trafią tam komputery JTT. 2SI wygrało również przetarg na dostawę 2197 drukarek laserowych do pracowni komputerowych. Optimus SA uruchomi pracownie w regionie VI (281 pracowni). Natomiast 191 pracowni z komputerami IMac! uruchomi firma SAD. Ostatni przetarg na stworzenie pracowni komputerowych w regionie VII jeszcze trwa. (Biorą w nim udział: Optimus, Apexim, Wang Global, ComputerLand, Bull, 2Si.)

Pomyślność operacji zależy od współpracy szkół i integratorów. Jeżeli gminy odpowiednio przygotowały pracownie w swoich szkołach od strony technicznej i logistycznej (instalacja elektryczna, meble, linia telefoniczna) - był to zresztą warunek sine qua non udziału w pilotażu - to firmy mogą zainstalować 10 komputerów w jeden dzień. Przy tak dużej liczbie pracowni do uruchomienia okaże się także, na ile sprawne organizacyjnie są wymienione przedsiębiorstwa.

Pieniądze na 25 tys. komputerów

Pierwotnie zakładano, że na dostawę sprzętu i instalację powinno wystarczyć 93 mln zł. Już teraz można powiedzieć, że wartość wszystkich kontraktów (nawet tylko szacując cenę w nie rozstrzygniętym przetargu w Regionie VII) nie przekroczy 84 mln zł. Powstała rezerwa pozwoli na zakup dodatkowego oprogramowania i publikacji multimedialnych.

Należy pamiętać, że oferty składane przez zwycięzców przetargów zawierały oświadczenie o wykorzystaniu komputerów produkcji krajowej (tzw. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem preferencji krajowych). W ten sposób ich oferta była tańsza od producentów zagranicznego sprzętu (nie dotyczy komputerów IMac!) o 20%.

Szkolenia nauczycieli

Projekt Internet w każdej gminie wymusza przygotowanie minimum 3 nauczycieli w każdej uczestniczącej w nim szkole do realizacji zadań edukacji informatycznej. Koszty kursów nauczycieli w zakresie obsługi podstawowej komputera, korzystania z Internetu, nauczania z wykorzystaniem Internetu i prowadzenia pracowni internetowej pokryją gminy. I w tym przypadku MEN zaproponowało gminom skorzystanie z ofert zwycięzców ogólnopolskich przetargów na szkolenia w tym zakresie.

Szkolenia podstawowe prowadzą wszystkie wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli - w większości są to Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne (WOM). Następne etapy doskonalenia w ramach tej akcji prowadzą: Centrum Informatyki COMAX (Łódź), Fundacja Uniwersytetu Wroc-ławskiego (Wrocław), DC Edukacja Sopot, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (Warszawa), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (Warszawa) oraz OSI CompuTrain SA (Warszawa).

Pracownia internetowa w każdej gminie

W projekcie bierze udział 2437 gmin. Z udziału w projekcie zrezygnowało 37 gmin, a 49 wyposaży pracownie samodzielnie poza przetargami nadzorowanymi przez MEN. 8% gmin zdecydowało się na wybór komputerów Macintosh.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200