Polskie firmy wciąż w tyle pod względem cyfryzacji finansów

Tylko 14% polskich spółek ma dojrzałą funkcję finansową, wynika z badania PwC CFO Compass Survey 2021. Nawet liderzy mają do nadrobienia luki w takich obszarach jak: partnerstwo biznesowe, raportowanie zarządcze, planowanie, budżetowanie i prognozowanie, strategia rozwoju IT, automatyzacja i rozwój umiejętności cyfrowych

Polskie firmy wciąż w tyle pod względem cyfryzacji finansów

geralt/Pixabay

Tylko u 14% ankietowanych firm funkcję finansową można uznać za dojrzałą – czyli taką, która jest 100-proc. partnerem dla biznesu, odpowiadającą na największe potrzeby zarządu i interesariuszy oraz zapewniającą efektywne wsparcie m.in w przygotowaniu się na zagrożenia oraz szanse związane ze zmienną sytuacją rynkową. W badaniu dojrzałości funkcji finansowych CFO Compass Survey 2021 udział wzięli CFO blisko 60 firm działających w Polsce z ponad 10 branż, o średnich przychodach 1,6 mld złotych oraz zatrudniających średnio 1500 osób. Partnerem raportu jest AICPA&CIMA.

O niedojrzałości funkcji świadczy relatywnie niski poziom automatyzacji procesów np. raportowania zarządczego, planowania i budżetowania. Ocena dojrzałości według metodyki PwC Polska koncentruje się na trzech obszarach: Procesy, Technologia i Ludzie, oraz obejmuje zagadnienia skoncentrowane wokół partnerstwa biznesowego, raportowania zarządczego, planowania finansowego, strategii rozwoju IT, automatyzacji procesów oraz podejścia do rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników działów finansowych.

Zobacz również:

  • HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata

Jak skomentował wyniki badania Mariusz Dziurdzia, Partner PwC, lider programu CFO Compass, „Finanse nadal skupiają się na raportowaniu tego, co było, zamiast tego, co będzie. Tylko co piąty badany jest w stanie dostarczać raporty na potrzeby sygnalizacji szans i ryzyk. Do tego wciąż przeważa model polegający na przygotowywaniu standardowych raportów i prognoz. A dziś biznes od CFO oczekuje znacznie więcej.”

Jedynie 9% CFOs zadeklarowało w pełni zautomatyzowany proces raportowania informacji zarządczej, a w pełni zautomatyzowany proces budżetowania, w którym wykorzystywane są zintegrowane narzędzia, umożliwiające równoległe planowanie wielu obszarów (funkcji wsparcia i biznesowych) posiada raptem 5% CFOs. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że większość CFOs, 61% badanych, już znalazła się na ścieżce tej transformacji. Co ważne, zdecydowana większość, bo 98%, przygotowuje do niej swoje zespoły i poszukuje pracowników merytorycznych z doświadczeniem i umiejętnościami cyfrowymi.

Wyniki badania wskazują, że w większości badanych spółek funkcja finansowa to nadal głównie obszar tradycyjnej księgowości oraz raportowania zarządczego, często ograniczające się do monitorowania kosztów. Obszary skoncentrowane na patrzeniu w przyszłość oraz centra kompetencyjne wykorzystujące najnowsze technologie nadal stanowią niewielki procent w strukturze funkcji finansowej polskich przedsiębiorstw.

Tylko jedna piąta firm (21%) wdrożyła automatyzację procesów i RPA (z ang. Robotyzacja Automatyzacji Procesów), a 86% jeszcze nie korzysta z technologii transformacyjnych, jak sztuczna inteligencja lub uczenie maszynowe. Jednocześnie zaledwie 20% badanych firm wskazało, że pracownicy z obszaru finansów znają oraz korzystają w pełni lub w zaawansowanym stopniu z funkcjonalności nowych technologii służących automatyzacji procesów i ponad 80% już dziś planuje szkolenia pracowników, aby zminimalizować lukę między umiejętnościami cyfrowymi pionu finansowego a cyfrowymi ambicjami firmy.

Blisko trzy czwarte (73%) firm nie jest gotowych na wdrożenie raportowania ESG, a jako czynniki wymieniane są: brak narzędzi, wiedzy i wsparcia wyższego kierownictwa, zaś dwie trzecie (63%) nie zaangażowało się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jak wynika z raportu, kluczowe wyzwania, z którymi będą się mierzyć CFO w najbliższym czasie, to cyfryzacja obiegu danych, zapewnienie kompetentnych kadr, standaryzacja raportowania w zakresie ESG oraz zapewnienie zaangażowania kluczowych interesariuszy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200