Polskie firmy planują kontynuować ekspansję pomimo obaw o sytuację gospodarczą

Pogarszająca się koniunktura i problemy z łańcuchami dostaw nie stanowią przeszkody dla 57% firm z polskiego sektora technologicznego, które planują rozwijać swoją działalność – pokazuje badanie Global Tech Trends Survey. Podobne plany mają przedsiębiorstwa z rozwiniętych europejskich rynków. Wzrost napędzany będzie inwestycjami w technologie cyfrowe. Prawie połowa badanych deklaruje wejście na nowe rynki za pośrednictwem chmury.

Po pandemii na całym świecie firmy planują duże inwestycje w technologie cyfrowe. Pomimo obaw o nadchodzącą recesję i debat towarzyszących Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos o końcu globalizacji, nastawienie biznesu do planów dalszej ekspansji pozostaje nadzwyczaj optymistyczne. Nowe wyniki corocznego badania decydentów technologicznych, przeprowadzonego przez Equinix, pokazują, że przejście w kierunku mniej połączonego ze sobą świata nie sprzyjałoby planom liderów cyfrowych z różnych branż i regionów geograficznych.

Spośród 2900 decydentów ze światowej branży IT, zbadanych w Equinix 2022 Global Tech Trends Survey, 72% stwierdziło, że ich organizacja planuje ekspansję w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponad połowa (57%) polskich liderów branży IT widzi potencjał do dalszego rozwoju ich firm: 35% wskazało na plany do ekspansji międzynarodowej, 22% krajowej (obecność w nowym mieście), a 16% regionalnej.

Zobacz również:

  • HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata
  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać
  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?

Liderzy IT w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) są szczególnie pewni swoich planów globalnego rozwoju: 82% respondentów stwierdziło, że ich firma planuje ekspansję na nowe rynki. To tylko nieznacznie więcej niż w regionie obu Ameryk (78%). Być może odzwierciedlając większą ostrożność w odniesieniu do czynników ekonomicznych, decydenci z sektora technologii w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) byli ostrożniejsi – 59% z nich planuje ekspansję na nowy rynek w ciągu najbliższego roku.

„Zdolność wielu firm z regionu EMEA do stawienia czoła trudnościom jest większa niż przed pandemią. Jak wynika z badania, zmiany technologiczne wprowadzone przez firmy w regionie EMEA w czasie pandemii w dużej mierze pozostaną na stałe, potwierdza to 58% respondentów. Co więcej, firmy zyskały możliwość przyspieszenia swoich strategii cyfrowych – w wyniku tego wzrosła i nadal rośnie popularność chmury obliczeniowej i połączeń bezpośrednich między partnerami biznesowymi. Niemal połowa (46%) respondentów badania w regionie EMEA deklaruje ambitne strategie rozwoju, a tyle samo twierdzi, że ich budżety IT wzrosły bezpośrednio w wyniku COVID-19. W ramach tych udoskonalonych i dofinansowanych strategii IT, najbardziej obiecujące jest to, że technologie takie jak Web3, 5G i Internet Rzeczy będą miały wyższy priorytet niż kiedykolwiek wcześniej” – komentuje Eugene Bergen Henegouwen, President, EMEA, Equinix.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na podejmowanie strategicznych decyzji wspierających cyfryzację? Ponad połowa globalnych liderów IT (52%) twierdzi, że przyspiesza ewolucję cyfrową swojej firmy z powodu kryzysu COVID-19. Podobnie uważają polscy respondenci – ponad połowa z nich (53%) dostrzega postęp w cyfryzacji swoich organizacji. W efekcie wzrost w wydatkach firmowych na IT zadeklarowało 39% badanych. Świadczy to o tym, że obecnie powszechnie uznaje się konieczność posiadania solidnej infrastruktury cyfrowej umożliwiającej błyskawiczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Niestety jednocześnie 28% respondentów wskazało obniżenie wydatków w ich firmach, a w pozostałych przypadkach (33%) nie odnotowano różnić w kwotach przeznaczonych na IT.

Przedsiębiorstwa wskazały szereg czynników potencjalnie ograniczających ich globalny rozwój. Szczególną uwagę zwrócono na wyzwania związane z łańcuchem dostaw, 59% respondentów stwierdziło, że ich firmy borykają się z problemami i niedoborami, a 58% wskazało globalny niedobór mikroprocesorów jako zagrożenie dla ich działalności.

Utrzymujące się problemy związane z łańcuchami dostaw zwiększają konieczność szybszej wirtualizacji, a dążenia do rozwoju są oparte na planowanych inwestycjach w infrastrukturę cyfrową. Prawie połowa (49%) respondentów z Polski chce wesprzeć plany ekspansji wirtualnym wdrożenie w chmurze, a 30% zrobi to przy użyciu rozwiązań typu bare metal. W kontekście polskiego rynku IT interesującym jest, że 56% firm planujących rozwój zamierza zatrudnić nowych pracowników. Jednocześnie 47% respondentów na całym świecie stwierdziło, że spodziewa się wzrostu wydatków na rozwiązania kolokacyjne, a jeszcze więcej (59%) stwierdziło, że zamierza zwiększyć inwestycje w usługi połączeń bezpośrednich w związku z planowanym postępem transformacji cyfrowej.

„Widzimy wyraźnie, że jako główne zagrożenia dla swoich firm decydenci branży IT wskazują kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i wyciekiem danych. Interesujące jest też, że respondenci dostrzegają rosnące ryzyko przerwanych łańcuchów dostaw. Pokazuje to szerokie, biznesowe spojrzenie menedżerów sektora IT. Jednocześnie cieszy fakt, że ponad połowa polskich firm (57%) planuje rozwijać swoją działalność w skali regionalnej, a nawet globalnej. Ponad połowa badanych (56%) wskazała, że ich firma planuje zwiększyć zatrudnienie specjalistów od IT, a blisko połowa deklaruje migrację do chmury. To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, która potrzebuje przyspieszenia procesów cyfryzacji. Co więcej, wskazuje to, że sektor IT będzie się dalej rozwijał i poszukiwał nowych pracowników” – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, prezes zarządu polskiego oddziału Equinix.

Ponadto badanie wykazało, że:

• Priorytetem jest zadowolenie klientów (dla 83% respondentów) i pracowników (dla 81%).

• 71% badanych zadeklarowało, że planuje przenieść więcej funkcji biznesowych do chmury. Spośród tych respondentów połowa planuje przeniesienie do chmury większej liczby aplikacji o znaczeniu kluczowym dla ich działalności, a prawie połowa (49%) zamierza przenieść do chmury funkcje związane z bezpieczeństwem.

• W Polsce dominuje chmura prywatna. Model chmury prywatnej jest preferowany przez 52% respondentów. Rozwiązanie hybrydowe deklaruje 32%, wyłącznie z chmury publicznej korzysta 9% badanych.

• Inwestowanie w innowacje. Wielu globalnych liderów IT chce zabezpieczyć swoją działalność na przyszłość i w pełni wykorzystać rozwijające się technologie, takie jak 5G, Internet Rzeczy (IoT) i Web3. 71% respondentów stwierdziło, że przechodzi na model XaaS, jako główne powody podając uproszczenie infrastruktury IT (65%), elastyczność (56%) i lepsze doświadczenia użytkowników (54%).

• Skupienie się na zrównoważonym rozwoju. Wprowadzając innowacje, liderzy cyfrowi zwracają uwagę na zrównoważony rozwój swojej infrastruktury IT. 67% twierdzi, że mierzy i aktywnie stara się ograniczyć wpływ swojego sprzętu IT na środowisko, a 65% będzie współpracować tylko z tymi partnerami IT, którzy są w stanie osiągnąć kluczowe cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. 69% respondentów twierdzi, że zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z najważniejszych czynników napędzających ich organizację, a ich zobowiązania są oparte na celach naukowych.

O badaniuO badaniu

Niezależne badanie, przeprowadzone na zlecenie Equinix, objęło 2900 decydentów IT w różnych przedsiębiorstwach z obu Ameryk (Brazylia, Kanada, Kolumbia, Meksyk, USA), Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Japonia, Singapur, Korea Południowa) oraz regionu EMEA (Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Nigeria, Polska, Portugalia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, ZEA, Wielka Brytania). Respondenci zostali wybrani do udziału z panelu internetowego firmy Dynata. Badanie zostało przeprowadzone online między 1 marca 2022 r. a 29 marca 2022 r.

Cały raport i więcej informacji o badaniu Global Tech Trends Survey można znaleźć na stronie Equinix 2022 Global Tech Trends Survey.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200