Polskie firmy IT zawiązały konsorcjum na rzecz Sił Zbrojnych RP

Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały konsorcjum opracowujące dla Wojska Polskiego nowoczesny system Battlefield Management System. "Konsorcjum BMS" to odpowiedź na nabierający tempa proces modernizacji polskich Sił Zbrojnych.

Celem inicjatywy jest zwiększanie zdolności bojowych wojska oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego na podstawie rodzimej myśli technologicznej. W ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na budowę systemu BMS udział wziąć mogą jedynie krajowe przedsiębiorstwa, które będą w stanie podjąć się zarówno produkcji, jak i późniejszych modernizacji oraz serwisowania oferowanych rozwiązań.

Przesłanką decyzji MON jest zrozumiała troska o bezpieczeństwo państwa oraz ochronę jego podstawowych interesów. System BMS to jeden z najważniejszych systemów IT w armii. Jego celem jest zagwarantowanie wydajnego zarządzania walką, wsparcie procesów dowodzenia oraz łączności na różnych szczeblach dowodzenia. BMS zapewnia bieżący dostęp do informacji z pola walki, co pozwala na żywo modyfikować przyjętą taktykę - w zależności od działań przeciwnika.

Zobacz również:

Efekt synergii

Powołane konsorcjum ma umożliwić jego członkom wygraną w ogłoszonym przez MON przetargu na przygotowanie Systemu Zarządzania Walką. Zgromadzone przez nich doświadczenia na różnych obszarach styku informatyki, telekomunikacji i służb mundurowych daje zauważalny efekt synergii.

"Powołanie narodowego „Konsorcjum BMS” w składzie: Asseco, Teldat, Siltec, WAT, Enigma, CMGI stwarza olbrzymie szanse na wyposażenie polskiej armii w system teleinformatycznego wspomagania dowódców i żołnierzy na polu walki, który istotnie zwiększy ich zdolności do dowodzenia, rażenia i przetrwania na polu walki" – podkreśla prof. Andrzej Najgebauer, Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych Wojskowej Akademii Technicznej. "Wieloletnie doświadczenie zespołu naukowego w modelowaniu, symulacji i wspomaganiu decyzji w sytuacjach konfliktowych z Instytutu Systemów Informatycznych, Wydziału Cybernetyki WAT, którym mam przyjemność kierować może również przyczynić się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Moim zdaniem produkty oraz doświadczenie, którym dysponuje konsorcjum sprawia, że jesteśmy odpowiednim dostawcą BMS dla polskich Sił Zbrojnych" – mówi.

Oprócz Wojskowej Akademii Technicznej, członkami "Konsorcjum BMS" jest jeszcze 5 organizacji.

Asseco Poland to jedna z największych polskich firm IT, posiadająca doświadczenie w realizacji skomplikowanych i wieloletnich projektów informatycznych na rzecz administracji publicznej i służb mundurowych. Według raportu Computerworld TOP200, Asseco Poland jest największym dostawcą dla polskiego sektora publicznego - tylko w 2014 roku spółka osiągnęła z tego tytułu ponad 427 mln zł przychodów.

Polskie firmy IT zawiązały konsorcjum na rzecz Sił Zbrojnych RP

Teldat to firma, która od podstaw stworzyła własny system BMS Jaśmin. "Nad produktem narodowego BMS aktywnie pracujemy już od 2006 roku. Posiadamy wersję producencką tego systemu od dawna, czego najlepszym dowodem były testy przeprowadzone już w 2010 r. podczas ćwiczenia ASTER, a następnie BORSUK, gdzie nasz produkt, jako jedyny spełniał wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP, co m.in. potwierdzał MON w swoich opiniach. Przez wiele lat z powodzeniem poddawano go też najbardziej kompleksowym testom, także podczas ćwiczeń międzynarodowych Combined Endeavor, NATO CWID/CWIX i Bold Quest. Wielokrotnie występował tam, jako jedyne polskie rozwiązanie oraz jedyne, które było zaimplementowane w pojeździe i poddawane testom mobilnym" – opowiada dr inż. Henryk Kruszyński, Prezes Zarządu Teldat. "Wiarygodnym dowodem dojrzałości technologicznej naszego produktu są także certyfikaty oraz potwierdzenia NATO, świadczące o uznaniu tego rozwiązania w środowisku międzynarodowym" – podkreśla.

Enigma to przedsiębiorstwo skoncentrowane na produkcji rozwiązań ochrony kryptograficznej, i za ten element Systemu Zarządzania Walką będzie odpowiadać. Opracowane przez Enigmę produkty posiadają wydane przez Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego certyfikaty poufności: Certyfikaty Ochrony Kryptograficznej (do klauzuli POUFNE), NATO CONFIDENTIAL oraz CONFIDENTIEL UE. Bezpieczeństwo rozwiązań enigmy potwierdzone zostało już podczas ćwiczeń ASTER.

Siltec zajmuje się produkcją wyposażenia służącego do ochrony informacji niejawnych, rozwiązań z zakresu łączności oraz systemami gwarantowanego zasilania. To wyspecjalizowany dostawca adresujący swoją ofertę w szczególności do służb specjalnych, wojska, instytucji NATO oraz UE, Straży Granicznej czy licznych ministerstw.

CMGI zapewnia zaplecze eksperckie i doradcze na rzecz projektu "Konsorcjum BMS". "Znamy i rozumiemy potrzeby polskich Sił Zbrojnych w zakresie zdolności, jakie powinien zapewnić nowoczesny, zautomatyzowany system dowodzenia na szczeblu taktycznym. Posiadamy wiedzę, umiejętności i pełną gotowość techniczną, aby dostarczyć Wojsku Polskiemu produkt najwyższej jakości, wewnętrznie spójny programowo i sprzętowo oraz zunifikowany w tym zakresie z wieloma tysiącami specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych z powodzeniem wykorzystywanych w Wojsku Polskim" – mówi Kierownik Zespołu Ekspertów CMGI prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, wieloletni pracownik naukowy, w tym rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej w latach 2007-2009.


TOP 200