Polskie awanse w 3Com

Wojciech Głownia, dotychczasowy szef polskiego oddziału 3Com Corp., został mianowany dyrektorem koncernu na kraje Europy Środkowej, Wschodniej i byłego ZSRR.

Wojciech Głownia, dotychczasowy szef polskiego oddziału 3Com Corp., został mianowany dyrektorem koncernu na kraje Europy Środkowej, Wschodniej i byłego ZSRR. Jednocześnie centrala firmy, obejmująca 27 krajów tych regionów, zostaje przeniesiona do Warszawy.

„Moją radość i dumę powiększa fakt, że nasza korporacja jest najprawdopodobniej pierwszą z branży, która zdecydowała się umieścić w Polsce siedzibę tak wielkiego regionu, powierzchnią obejmującego połowę Europy i Azji, z ponad 400 mln mieszkańców” - powiedział Wojciech Głownia.

Przeniesienie centrali regionów znacznie podnosi rangę Polski i Europy Środkowej w strukturze korporacji. Dotąd warszawski oddział 3Com obejmował zasięgiem tylko Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

Jednocześnie awansowany został Paweł Jachyra. Przejął część dotychczasowych obowiązków Wojciecha Głowni, czyli szefa polskiego, litewskiego, łotewskiego i estońskiego oddziału 3Com.

Wojciech Głownia (35 lat), absolwent Politechniki Krakowskiej, współtworzył polskie przedstawicielstwo 3Com w styczniu 1995. Jest związany z rynkiem komputerowym od 12 lat, pierwszą pracę podjął jeszcze na studiach. Pracował w firmie River, zajmującej się dystrybucją drukarek igłowych. Następnie był dyrektorem operacyjnym firmy Doctor Q, integratora systemów.

Paweł Jachyra (32 lata) pracuje w polskim przedstawicielstwie 3Com od roku. Wcześniej, przez 4 lata przechodził kolejne szczeble kariery w firmie dystrybucyjnej Veracomp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200