Polskie IT wychodzi na prostą

Połowa przedstawicieli największych firm informatycznych w Polsce uważa, że koniunktura na rynku jest dobra lub bardzo dobra. Wyniki branży uzasadniają ten optymizm: w 2011 r. jej przychody wzrosły o 8,3%.

Rok 2011 był drugim z rzędu, w którym po załamaniu z roku 2009 branża informatyczna powiększyła swoje przychody - wynika z raportu Computerworld TOP200, który ukaże się 26 czerwca. Raport ukazuje się co roku od 21 lat i jest najpełniejszym badaniem polskiego sektora IT.

Administracja na czele

Z badania wynika, że przychody firm informatycznych wyniosły w ubiegłym roku 31,3 mld zł, o 2,3 mld więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na IT wydała administracja - 2,4 mld zł, o 17% więcej niż przed rokiem "W administracji publicznej samorządy i regiony bardzo aktywnie wykorzystują środki unijne dla wdrożenia rozwiązań IT"- ocenia prezes HP Polska Paweł Czajkowski.

Zdaniem Czajkowskiego ten trend może się utrzymać dzięki powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Rząd potwierdził w ten sposób, że informatyzacja administracji publicznej należy do jego priorytetów. "Liczymy na to, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z biznesem wypracuje rozwiązania, które umożliwią realizację zaplanowanych projektów informatycznych i jak najszybsze nadrobienie zaległości w tym obszarze" - mówi Czajkowski.

Także inni szefowie firm informatycznych uważają, że realizacja planów przygotowywanych MAiC zaowocuje nowymi projektami w dziedzinie e-administracji. "Mam nadzieję, że działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odwrócą niekorzystny dla nas jako obywateli stan. Kompleksowa infrastruktura teleinformatyczna stanie się platformą umożliwiającą sprawne świadczenie usług publicznych" - uważa prezes NextiraOne Polska Marek Kobielski.

Energetyka w górę

Równie atrakcyjnym i zasobnym klientem jak administracja jest sektor użyteczności publicznej, na czele z energetyką, która wciąż pozostaje rynkiem regulowanym. Stopniowa liberalizacja sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które pomogą prowadzić nowoczesny biznes, kontrolować koszty i obsługiwać klienta. To zmusi energetykę do większych inwestycji w IT. W 2011 roku ich wartość sięgnęła 804,5 mln zł, co dało roczny wzrost wydatków o 44%.

Dużo więcej niż energetyka wydają na IT sektory bankowości oraz telekomunikacji

- każdy z nich ponad 1,6 mld zł. Ich inwestycje teleinformatyczne wzrosły odpowiednio o 7% i 13%. Na tym rynku trudno konkurować bez wsparcia narzędzi komputerowych, co sprawia, że od lat obie te branże przodują w wydatkach na IT. Podobnie jak przemysł, choć w 2011 roku wartość inwestycji tego sektora według Computerworld TOP200 obniżyła się nieznacznie, o 3%. Nie oznacza to kryzysu, ale jest odbiciem ważnego trendu w wykorzystywaniu informatyki.

"W bieżącej sytuacji gospodarczej coraz więcej firm zmienia swoją strategię z ofensywnej na defensywną. Oznacza to skupienie się na optymalizacji istniejącego portfela produktów i usług oraz utrzymaniu klienta, a także lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów" - opisuje sytuację Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Zaskoczeniem może być sytuacja sektora MŚP. Według naszego zestawienia, jego wydatki na IT spadły w 2011 r. aż o 24%. Wyniosły tylko 805 mln zł, podczas gdy w roku 2010 przekraczały 1 mld zł i były niewiele niższe niż nakłady całego przemysłu na IT.

Zyskują dystrybutorzy

Z raportu Computerworld TOP200 wynika, że dobrze radzą sobie dystrybutorzy sprzętu: ABC Data, Action oraz AB. Z tej trójki największy wzrost, o 34%, odnotował Action, zwiększając wartość sprzedaży na polskim rynku o 700 mln zł. "Korzystamy na tym, że globalny producent, sam zmagając się trudnym rynkiem czy poszukiwaniem oszczędności, chętnie postawi na dobrze przygotowanego partnera. Dzięki temu możemy poszerzać asortyment" - tłumaczy prezes Action Piotr Bieliński.

Badane firmy poprosiliśmy także o prognozę koniunktury w 2012 roku. Okazało się, że optymistów jest tyle samo co pesymistów. Poprawy sytuacji spodziewa się 49% firm uczestniczących w tegorocznym raporcie TOP200. "Nie widzimy na naszym rynku kryzysu. Jego potencjał w 2012 roku oceniamy nie gorzej, natomiast biorąc pod uwagę plany inwestycyjne naszych klientów na 2012 rok, z pewną jest szansa na więcej" - prognozuje Andrzej Swolkień, wiceprezes zarządu Qumak-Sekom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200