Polski język doceniony

Po raz pierwszy zespół polskich badaczy otrzymał grant od Microsoft Research.

Po raz pierwszy zespół polskich badaczy otrzymał grant od Microsoft Research.

Grupa studentów i doktorantów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała 25 tys. euro na kontynuację prac nad nowym językiem programowania Nemerle. Język ten jest tworzony m.in. z myślą o tworzeniu rozwiązań na platformę .Net. Jednocześnie ma posiadać specyficzne cechy języka przydatnego w środowisku naukowym. "Jest to język bardzo młody, ale już się sprawdził w kilku konkretnych zastosowaniach" - opowiada prof. Leszek Pacholski, dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jednocześnie kierownik Zakładu Języków Programowania w tymże Instytucie. "W tym roku będzie prezentowany na kilku konferencjach naukowych w różnych częściach świata" - dodaje.

Zespół złożony z Michała Moskala, Pawła Olszty, Kamila Skalskiego i Łukasza Kaisera postawił sobie za zadanie stworzenie języka hybrydowego (funkcjonalnego, zorientowanego obiektowo, imperatywnego), który będzie łączył cechy języków typowych dla środowisk naukowych, a jednocześnie z powodzeniem będzie mógł być używany do zadań o charakterze komercyjnym. W szczególny sposób ma umożliwiać maksymalne wykorzystanie możliwości platformy .Net. "Język ten ma dawać duże możliwości zarówno badaczom, jak i twórcom powszechnie dostępnych rozwiązań" - zapewnia prof. Leszek Pacholski.

Grant od Microsoft Research z pewnością przyda się młodym badaczom. Postęp prac nad nowym językiem przynosi wciąż nowe problemy do rozwiązania i inspiruje do poszukiwania nowych wyzwań o charakterze naukowo-badawczym. Jednym z zagadnień, nad którymi teraz pracuje wrocławski zespół, jest doskonalenie makr i wprowadzanie możliwości automatyzacji niektórych zadań. Uczelnia zamierza wystąpić również o grant na kontynuowanie tych prac do Komitetu Badań Naukowych.

Twórcy Nemerle chcą, by był to język powszechnie dostępny. "Będzie mógł go używać każdy, kto będzie miał taką potrzebę" - przekonują. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronach:http://www.nemerle.org .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200