Polski Serwis Pracy z centrum danych Incenti

Spółka Incenti podpisała umowę, na mocy której zajmować się będzie hostingiem serwerów Polskiego Serwisu Pracy w Internecie www.pracaonline.pl.

Spółka Incenti podpisała umowę, na mocy której zajmować się będzie hostingiem serwerów Polskiego Serwisu Pracy w Internecie www.pracaonline.pl.

Umowę podpisano na 3 lata. Incenti, oprócz udostępnienia serwerów, zajmie się również zabezpieczaniem danych oraz będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie polityki bezpieczeństwa.

Serwery wortalu www.pracaonline.pl będą umieszczone w rozbudowywanym obecnie ośrodku Incenti we Wrocławiu. Dane klientów korzystających z serwisu będą chronione zarówno od strony technologicznej, jak i czysto fizycznej. Zapewnić to mają wielostopniowe zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób do sieci - zapory ogniowe oraz wydzielone strefy dostępu do danych. Bezpieczeństwo zapewnią także systemy telewizji przemysłowej, wykrywania pożarów, czujniki ruchu oraz całodobowe monitorowanie terenu wokół ośrodka.

Spółka WWW praca com powstała na początku 2000 r. po to, aby pomagać poszukującym pracy oraz poszukującym pracowników. Z serwisu www.pracaonline.pl korzysta obecnie blisko 30 tys. zarejestrowanych użytkowników.


TOP 200