Polski Portal Rozwojowy

Firma Infovide, która uzyskała w sierpniu 2001 grant z Banku Światowego na zaprojektowanie struktury technicznej i organizacyjnej Polskiego Portalu Rozwojowego (PPR), podpisała z firmą EMCom porozumienie o współpracy przy realizacji i rozwoju tego projektu.

Firma Infovide, która uzyskała w sierpniu 2001 grant z Banku Światowego na zaprojektowanie struktury technicznej i organizacyjnej Polskiego Portalu Rozwojowego (PPR), podpisała z firmą EMCom porozumienie o współpracy przy realizacji i rozwoju tego projektu.

PPR jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego, o nazwie Global Development Gateway, który finansuje tworzenie podobnych portali krajowych w 32 państwach (http://www.infodev.org/gateway/grants.htm ).

Zobacz również:

  • Rządy coraz częściej blokują swoim obywatelom dostęp do internetu

Portal (prowadzony w jęz. polskim i angielskim) ma umożliwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego, działających na rzecz rozwoju, oraz ułatwić realizację zadań (zawartych w dokumentach rządowych i sejmowych), związanych z: rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, przestrzennym zagospodarowaniem kraju i ochroną środowiska.

Porozumienie firm Infovide i EMCom przewiduje wspólne stworzenie Polskiego Portalu Rozwojowego w 2002 r. Infovide przygotuje techniczny i organizacyjny projekt portalu, który zostanie przekazany do dalszego prowadzenia i rozwoju firmie EMCom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200