Polski MS Business Solutions-Navision 3.70

Microsoft Business Solutions wprowadził na rynek polską wersję systemu Solutions-Navision 3.70. - rozwiązanie adresowane do firm małej i średniej wielkości.

Wersja 3.70 zawiera narzędzia pozwalające na usprawnienie wewnętrznych procesów firmy, tj. zarządzania finansami, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania relacjami z klientami i e-biznesem. System umożliwia powiązanie firmy z pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami.

W wersji 3.70 wprowadzony został Magazyn Wysokiego Składowania (WMS) podzielony na cztery moduły: przyjęcia do magazynu, wysyłki z magazynu, pobrania i odłożenia towarów. Moduł ten współpracuje również z automatycznym systemem pobierania danych (ADCS), który zapewnia podstawową architekturę do budowania komunikacji pomiędzy urządzeniami naręcznymi i aplikacją WMS. Funkcje ADCS można wykorzystywać podczas procesów pobrania, odłożenia, przesunięć i inwentaryzacji w magazynie.

Zobacz również:

  • Slack zbiera dane użytkowników do trenowania modeli AI bez pytania o zgodę

W nowej wersji systemu zostały zaktualizowane niektóre moduły. Rozszerzone zostały np. właściwości zarządzania serwisem, zmienione zostało także narzędzie wykrywania błędów (Debuger). Nowa wersja zapewnia ściślejszą integrację modułu Zarządzanie z MS Outlook i MS Exchange – użytkownik ma obecnie możliwość rejestrowania poczty wychodzących i przychodzącej z aplikacji Outlook w systemie Navision. System oferuje również ściślejszą integrację modułu Finanse z arkuszem MS Excel.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200