Polska strategia AI

Dziś wchodzi w życie ważna dla rynku inicjatywa. To „Polityka Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, przyjęta przez Radę Ministrów. Dokument zapowiada rozwój AI i wsparcie dla polskiej nauki i biznesu.

fot.pixaby.com

Czy to ważny dokument dla polskiego sektora technologicznego? Na pewno może być ważny dla całej gospodarki, ponieważ sztuczna inteligencja dotyka wielu obszarów funkcjonowania państwa i obywateli.

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Rząd oraz przedstawiciele biznesu, eksperci i organizacje społeczne przedstawili w napisanej strategii ponad 200 konkretnych działań odnoszących się do najróżniejszych aspektów rozwoju AI. Od zmian regulacyjnych po wsparcie finansowe.

Zobacz również:

  • 10 wskazówek firmy Cloudera, żeby skutecznie wdrożyć technologie uczenia maszynowego w firmie

Strategia identyfikuje 6 obszarów działania:

AI i społeczeństwo (podnoszenie kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, obywatele jako beneficjenci gospodarki opartej na danych)

AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.

AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.

AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszy rozwoj takich programów jak GovTech Polska.

Według ministra Marka Zagórskiego rozwój AI w Polsce zwiększy dynamikę PKB o nawet 2,65 pp w każdym roku, a do 2030 r. pozwoli zautomatyzować ok. 49% czasu pracy w Polsce, generując jednocześnie lepiej płatne miejsca pracy w kluczowych sektorach.

„Chcemy zwiększać wartość polskich technologii w globalnych łańcuchach dostaw i budować w Polsce świadome społeczeństwo, zdolne do pełnego wykorzystania trwającej rewolucji technologicznej – powiedział minister”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200