Polska przewodzi w regionie

Rynek półprzewodników w Europie Wschodniej wzrośnie w tym roku zaledwie o 5 mln. USD.

Rynek półprzewodników w Europie Wschodniej wzrośnie w tym roku zaledwie o 5 mln. USD.

Według niemieckiego stowarzyszenia producentów elektroniki (ZVEI), środkowowschodnioeuropejski rynek półprzewodników w br. nie zanotuje znacznego wzrostu w prawie każdym kraju tego regionu. Zgodnie z raportem ZVEI, głównym powodem takiego stanu rzeczy, jest upadek lokalnego przemysłu wytwarzającego elektronikę użytkową, zwłaszcza producentów telewizorów, oraz niekorzystne warunki ekonomiczne. Wyjątkiem w regionie Europy środkowowschodniej jest Polska, w której zapotrzebowanie na półprzewodniki jest większe niż w pozostałych krajach.

ZVEI ocenia, iż wschodnioeuropejski rynek układów osiągnie w 1996 r. wartość 350 mln USD. W ub.r. wartość rynku, na który składają się takie segmenty, jak telekomunikacja, komputery, elektronika użytkowa, motoryzacja, przemysł oraz zbrojenia wynosiła 345 mln USD. Dla porównania, przed rokiem 1989, w Środkowowschodniej Europie cały rynek półprzewodników osiągnął wartość 1,1 mld USD.

Upgrade w modzie

Według Leszka Nikołajuka, szefa działu dystrybucji komponentów z firmy TCH'Components, spodziewana w br. liczba sprzedanych w kraju komputerów PC (wytwarzanych przez dużych średnich i małych polskich producentów oraz składaczy, a także sprzętu markowego) ma wynieść ok. 500 tys. sztuk. Oznacza to, iż wielkość krajowego rynku zwiększy się o ok. 30% w porównaniu do ubiegłorocznej wielkości sprzedaży - 390 tys. Leszek Nikołajuk potwierdza, iż wbrew ubiegłorocznym przewidywaniom zwiększy się także rynek zbytu dla małych i średnich firm specjalizujących się w produkcji komputerów. Znaczny udział w ogólnej wartości rynku będzie także generowany przez rosnące zapotrzebowanie na komponenty umożliwiające upgrade'y komputerów PC. Związane jest to z przechodzeniem użytkowników w środowisko Windows 95 oraz wzrastającą popularnością układów Pentium. Kolejną godną odnotowania tendencją będzie znaczny wzrost w br. rynku w obrębie osprzętu dla sieci lokalnych oraz komponentów dla sieci rozległych. W związku z rozwojem polskiej telekomunikacji i wprowadzeniem telefonii komórkowej w standardzie GSM nastąpi znaczny wzrost wartości rynku elektroniki telekomunikacyjnej.

Polska na czele

Artur Owczarek, wiceprezes zarządu Spoerle Electronic Polska, polskiego oddziału jednego z największych światowych dystrybutorów półprzewodników, uważa, że głównym wskaźnikiem decydujacym o wzroście polskiego rynku jest większa liczba mieszkańców naszego kraju. Przy podobnym rozwoju ekonomicznym kilku krajów Europy Środkowowschodniej, obecny i potencjalny rynek półprzewodników w Polsce jest kilkakrotnie większy w porównaniu do Czech i Węgier. Obecna wartość rynku półprzewodników w Polsce tylko w zakresie podzespołów, tzn. bez produktów PC przekracza 100 mln USD, jest większa niż razem wzięte rynki Czech i Węgier. Łącznie, jeżeli chodzi o wzrost rynku półprzewodników w Polsce, kilkunastoprocentowa dynamika jego wzrostu wynika z dużego wzrostu gospodarczego, większego niż w Czechach i na Węgrzech. Według prognoz firmy Spoerle Electronic Polska szacunkowa wartość polskiego rynku półprzewodników osiągnie w najbliższym czasie 200 mln USD. W Polsce nadal mniej więcej połowę wartości rynku półprzewodników generuje segment elektroniki użytkowej, który jednak charakteryzuje się niewielką dynamiką wzrostu. Znacznie większą stopę wzrostu notuje się w segmencie telekomunikacyjnym, komputerowym i motoryzacyjnym. Artur Owczarek przewiduje, iż coraz większe znaczenie na polskim rynku półprzewodników zaczną odgrywać nowe obszary zastosowań z pogranicza elektroniki użytkowej i usług, w tym m.in. nowe elektroniczne systemy identyfikacji.

Do końca wieku bez zmian

Przedstawiciele ZVEI twierdzą także, że do końca wieku nie należy oczekiwać znaczącego wzrostu wartości rynku w tym regionie. ZVEI przewiduje jednak, iż w roku 2001 wartość tego rynku powinna wynieść 800 mln USD, co stanowi ok. 0,3% rynku światowego.


TOP 200