Polska norma na klawiaturę komputerową

Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości zorganizował w październiku br. konferencję nt. opracowania projektu Polskiej Normy na klawiaturę komputerową.

Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości zorganizował w październiku br. konferencję nt. opracowania projektu Polskiej Normy na klawiaturę komputerową. Zgodnie z postanowieniami konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele firm komputerowych, użytkowników sprzętu oraz Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek, przedstawiono i zaakceptowano założenia do opracowania projektu PN pt. "Technika informatyczna. Klawiatura komputerowa. Układ znaków narodowych (polskich) w strefie alfanumerycznej (ZAO) pola alfanumerycznego". Uwagi i opinie na temat tego projektu można zgłaszać do 5 stycznia l993 r. Tekst projektu jest dostępny w Zespole Badawczym Normalizacji i Jakości Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, ul. Krzywickiego 34.


TOP 200