Polska krajem SMS-ów

Dział Consumer & Enterprise Lab koncernu Ericsson przeprowadził badania polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Dział Consumer & Enterprise Lab koncernu Ericsson przeprowadził badania polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Przeprowadzono 1500 wywiadów, na grupie osób w wieku 15-69 lat. Według Ericssona, użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce ponad dwukrotnie częściej wysyłają SMS-y niż obywatele innych europejskich państw. Szacunki Ericssona mówią, iż wysyłamy ich ponad 6 dziennie. Otrzymując krótką wiadomość tekstową Polacy w większości (57%) odpowiadają SMS-em, a jedynie 17% oddzwania do autora tekstu.

Prawie połowa respondentów (46%) posiada zarówno telefon komórkowy, jak i stacjonarny. Do używania jedynie telefonów komórkowych przyznało się 27% badanych. Jedynie 9% ankietowanych nie ma żadnego aparatu telefonicznego. Polacy rozmawiają przez telefony komórkowe średnio przez 15 minut dziennie. Dla porównania, w Wlk. Brytanii są to 33 min, a w USA aż 74 min. Użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce przywiązują dużą wagę do optymalizacji kosztów wykonywanych połączeń, dlatego też preferowane są te dokonywane z "komórki na komórkę" (z wykorzystaniem darmowych minut i tej samej sieci). Liczba połączeń z numerami stacjonarnymi jest znacznie mniejsza.

W Polsce istnieje grupa osób, szacowana na ok. 21%, która nie jest i nie będzie zainteresowana zakupem telefonu komórkowego. Są to zwykle ludzie z przedziału wiekowego 45-69 lat (w tym emeryci), którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą dotyczącą technologii mobilnych lub nie potrzebują korzystać z tego typu rozwiązań. Najwięcej zwolenników technologii komórkowych znajduje się w grupie osób młodych (15-29 lat). Badania wskazują, że 23% Polaków korzysta z takich funkcjonalności telefonów komórkowych jak przesyłanie MMS-ów czy plików dźwiękowych.

Cały czas rośnie także liczba użytkowników Internetu. Już 38% Polaków korzysta z tej sieci przynajmniej raz w miesiącu. Wzrasta także zapotrzebowanie na dostęp szerokopasmowy i posiadanie stałych łączy internetowych. W Polsce dużą popularnością cieszą się także wszelkiego rodzaju komunikatory i serwisy pozwalające w czasie rzeczywistym rozmawiać ze sobą. W tego typu rozrywkach zdecydowanie dominują mężczyźni (czatuje 85% z nich, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 68%). Kobiety częściej zaś czytają i zakładają blogi internetowe.


TOP 200