Polska jest dla nas ważna

Z Jackiem Murawskim, dyrektorem polskiego przedstawicielstwa Cisco, rozmawia Michał Szafrański.

Z Jackiem Murawskim, dyrektorem polskiego przedstawicielstwa Cisco, rozmawia Michał Szafrański.

Co w rzeczywistości oznacza mianowanie Pana na dyrektora Cisco w Polsce i dlaczego decyzja ta została podjęta właśnie teraz?

Dwa lata temu Cisco zaczynało działalność w Polsce z jednym człowiekiem. Celem było uruchomienie działalności Cisco w naszym kraju i zbudowanie struktury dystrybucyjnej. Zadanie to w pełni powiodło się i firma odnosi na rynku polskim duże sukcesy, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększających się corocznie o ponad 100% obrotach. Dziś w biurze jest już osiem osób.

Tak duży wzrost wymusza jednak pewne działania...

Struktura polskiego przedstawicielstwa była płaska, a zarządzanie jej działalnością odbywało się z paryskiej centrali. To w pewnym sensie mogło hamować wzrost firmy. Potrzebna była reorganizacja - dlatego też powołano mnie na stanowisko dyrektora polskiego oddziału i powierzono zarządzanie nim.

Nie ma to jednak żadnego wpływu na schemat działania polskiego przedstawicielstwa. Strategia Cisco w Polsce, jak w całej Europie, opiera się na silnej współpracy z partnerami i nie zamierzamy tego zmieniać. Zmieni się natomiast struktura polskiego oddziału, by utrzymać, a nawet zwiększyć, obecne tempo wzrostu firmy w Polsce. Jest to zgodne z zasadą grow and divide (rośnij i rozdzielaj) stosowaną przez Cisco na całym świecie. Każdy region po uzyskaniu odpowiedniego poziomu obrotów otrzymuje pewną niezależność od centrali i swój lokalny management.

Oferując nasze produkty przez partnerów, chcemy jednak utrzymywać bliski kontakt z klientami końcowymi, aby zapewnić ich preferencję technologiczną dla Cisco.


TOP 200