Polska informatyka po wejściu do UE

Nasza redakcja rozpoczęła projekt badawczy Stan polskiej informatyki w roku przystąpienia do Unii Europejskiej. Ma on na celu analizę poziomu wykorzystania technik informatycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Badaniem zamierzamy objąć działy informatyki łącznie w blisko 30 tys. instytucji i przedsiębiorstw różnych branż.

Wśród ankietowanych znajdą się nasi prenumeratorzy - przedstawiciele największych firm w Polsce wymienianych w rankingach Rzeczpospolitej, Polityki, Wprost i Gazety Bankowej, a także informatycy z małej i średniej wielkości przedsiębiorstw. Dotychczas informacja o badaniach dotarła już do ok. 15 tys. informatyków.

Zebrane dane pozwolą nam przygotować raporty o poziomie zinformatyzowania poszczególnych branż i segmentów gospodarki. Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowego raportu dotyczącego swojej branży prosimy o kontakt pod adresem: mailto:[email protected] . Pod adresemhttp://www.computerworld.pl/research umieściliśmy krótki formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu rozsyłamy kody dostępu osobom zainteresowanym uczestnictwem w naszych badaniach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200