Polska firma CloudFerro wdroży razem z partnerami infrastrukturę chmurową dla EUMETSAT

Thales Alenia Space (spółka joint venture Thales; 67% udziałów) i Leonardo (33% udziałów) razem z polską firmą CloudFerro podpisały umowę z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Przewiduje ona dostarczenie usług chmury obliczeniowej i świadczenie dodatkowych usług dla platformy WEkEO.

EUMETSAT reprezentuje również dwóch partnerów:. Są nimi ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych) i firma Mercator Océan. Wartość inwestycji przekracza kwotę 10 milionów EUR.

WEkEO to jeden z pięciu finansowanych przez Komisję Europejską platform gromadzących i udostępniających dane w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Umożliwia ona dostęp do informacji gromadzonych przez satelity Sentinel programu Copernicus, inne satelity oraz tzw. Copernicus Services, które przetwarzają dane satelitarne pod kątem ich użycia w wybranych dziedzinach, takich jak monitoring wód, lądów, atmosfery czy zmian klimatycznych.

Zobacz również:

  • Arm docenione przez Wall Street

Umowa zakłada udostępnienie usług chmury obliczeniowej w modelu „as a service”, w szczególności mocy obliczeniowej, pamięci masowej oraz usług sieciowych. Dzięki połączeniu infrastruktury trzech partnerów przy pomocy chmury hybrydowej, użytkownicy platformy zyskają dostęp do narzędzi i dużych zbiorów danych.

Obsługa platformy WEkEO powinna ruszyć w tym miesiącu. Zgodnie z umową, konsorcjum Thales Alenia Space i CloudFerro będzie miało prawo do opracowywania i rozwijania dodatkowych usług komercyjnych. Partnerzy będą przetwarzać i udostępniać informacje na WEkEO do końca 2021 roku, przy czym kontrakt może zostać przedłużony.

CloudFerro wnosi do projektu doświadczenie w tworzeniu i obsłudze rozwiązań IaaS (Infrastructure as a Service) - publicznych, prywatnych i hybrydowych chmur obliczeniowych, sprawdzonych już wcześniej przy realizacji takich projektów jak DIAS CREODIAS oraz ECMWF CDS.

Cieszę się, że nasze doświadczenie w świadczeniu usług chmurowych dla różnych branż, w tym przemysłu kosmicznego, zostało zauważone i docenione. WEkEO to jedna z pięciu platform europejskich DIAS (Data and Information Access Services) dostarczających dane z systemu Copernicus, a jednocześnie druga, dla której jako CloudFerro obsługujemy platformę chmurową, gromadzącą i przetwarzającą informacje. To kolejny projekt, który realizujemy w ramach nadzorowanego przez Komisję Europejską programu Copernicus. Potwierdza to naszą zdolność do dostarczania najnowocześniejszych usług przetwarzania danych w chmurze dla niezwykle wymagających i wyspecjalizowanych rynków”, wyjaśnia Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu CloudFerro.

Źródło: inPlus Media

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200