Polska do informatyzacji

Elektroniczny rząd, edukacja informatyczna i odpowiednie regulacje prawne mają być priorytetowymi zadaniami Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji powstanie w wyniku reorganizacji Komitetu Badań Naukowych. W jego gestii znajdzie się utworzony przez obecny rząd dział administracji państwowej poświęcony sprawom informatyzacji. Trwają prace nad określeniem prawnych uregulowań funkcjonowania nowego resortu i sprecyzowaniem zakresu jego kompetencji.

„Świadomie posługujemy się terminem ‘informatyzacja’, kojarzonym z alfabetyzacją czy elektryfikacją” – tłumaczył Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w KBN, na zorganizowanym przez Poselski Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego seminarium „eGovernment w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”. „Chcemy, aby dostęp do technik informacyjnych był tak powszechny, jak korzystanie z elektryczności” - dodaje.

Jednym z głównych instrumentów oddziaływania na poprawę koniunktury na rynku IT ma być tworzenie elektronicznej administracji i udostępnianie przez Internet jak największej liczby usług publicznych. Przykładowo, od 2003 r. w I Urzędzie Skarbowym w Krakowie przedsiębiorstwa będą mogły się rozliczać drogą elektroniczną. Takie mają być rezultaty projektu pilotażowego sponsorowanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Zachętą do kupowania komputerów i korzystania z Internetu, zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców, ma być też bogata oferta edukacyjna w sieci. Rząd chce utworzyć Polską Bibliotekę Internetową i Portal Edukacyjny. Celem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ma być osiągnięcie przez Polskę w najbliższym czasie wskaźników planu eEurope+ w zakresie komputeryzacji szkół (15 uczniów na jeden komputer podłączony do Internetu). Potrzeba na to ok. 650 mln zł.

Szczegółowy plan działań w zakresie informatyzacji państwa ma zostać zawarty w przygotowanym przez nowe ministerstwo Narodowym Programie Informatyzacji. O ostatecznym kształcie projektu ustawy przesądzi Rada Ministrów, a następnie parlament.

***

Więcej w najbliższym wydaniu tygodnika Computerworld nr 33/2002 (16.09.2002)


TOP 200