Polska członkiem EPO

Polska 1 marca br. stała się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO). Oznacza to również przestrzeganie przez nasz kraj konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Za pośrednictwem EPO firmy z Unii Europejskiej mogą już rejestrować patenty, które będą obowiązywać w Polsce. Do tej pory monopol na to posiadał Polski Urząd Patentowy.

Polska 1 marca br. stała się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO). Oznacza to również przestrzeganie przez nasz kraj konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Za pośrednictwem EPO firmy z Unii Europejskiej mogą już rejestrować patenty, które będą obowiązywać w Polsce. Do tej pory monopol na to posiadał Polski Urząd Patentowy.

Ze względu na praktykę działania EPO - która wbrew formalnym deklaracjom przyznaje patenty na oprogramowanie - światowe koncerny informatyczne będą mogły rozciągać zakres ochrony patentowej swoich wynalazków również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do tej pory większość takich zgłoszeń była konsekwentnie odrzucana przez Polski Urząd Patentowy. Ostatnio kilkadziesiąt wniosków w sprawie patentów na oprogramowanie zgłosił m.in. Microsoft.


TOP 200