Polscy przedsiębiorcy zapłacili 1,3 mln zł za korzystanie z nielegalnego oprogramowania

W 2012 r. BSA przeprowadziło w Polsce o 49% więcej działań prawnych skierowanych przeciwko przedsiębiorcom korzystającym z nielegalnego oprogramowania niż rok wcześniej. W ich wyniku polscy przedsiębiorcy zapłacili łącznie 1,3 mln złotych. Najwyższe odszkodowanie w 2012 r. opiewało na kwotę ponad 225 tys. złotych.

W wyniku działań prawnych w całym rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki BSA zawarło o 11% więcej ugód niż w 2011 r. a przedsiębiorcy z tego regionu ponieśli łącznie koszt ponad 16 mln dolarów (o 4% więcej niż rok wcześniej), z czego niemal 10 mln dolarów tytułem odszkodowań a blisko 7 mln dolarów w ramach tzw. legalizacji, czyli kosztów nabycia legalnego oprogramowania. Najwyższa ugoda zawarta z firmą korzystającą z nielegalnego oprogramowania wyniosła 1,8 mln dolarów.

$"W Polsce piractwo to nadal poważny problem. Niestety dość powszechnym zjawiskiem jest korzystanie z nielegalnego oprogramowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co gorsza, bywa ono "usprawiedliwiane" koniecznością poszukiwania oszczędności z uwagi na kryzys finansowy - nie można zaaprobować takiego podejścia i "tłumaczenia" naruszania prawa, w tym przepisów karnych. Dlatego BSA w ostatnim czasie znacznie zintensyfikowała swoje działania prawne. W dużej mierze jest to możliwe dzięki coraz większej liczbie przesyłanych nam zgłoszeń przypadków piractwa. W 2011 roku nastąpił pierwszy zasadniczy wzrost liczby zgłoszeń - otrzymaliśmy ich wówczas blisko 400. Natomiast w 2012 roku było ich znacznie ponad 600. Każde z otrzymanych zgłoszeń jest skrupulatnie analizowane i weryfikowane - w wielu przypadkach nadawany jest im dalszy bieg, przez co należy rozumieć podjęcie działań prawnych w rezultacie których najczęściej dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. Liczba podjętych przez nas działań prawnych w Polsce - porównując ubiegły rok z rokiem 2010 - wzrosła blisko pięciokrotnie" - mówi Bartłomiej Witucki, koordynator BSA The Software Alliance w Polsce.

Korzystanie przez przedsiębiorców z nielicencjonowanego oprogramowania wiąże się nie tylko z ryzykiem odpowiedzialności prawnej i finansowej, ale także naraża na poważne kłopoty organizacyjne, włącznie z przestojem funkcjonowania firmy w wypadku zatrzymania przez policję komputerów lub twardych dysków. Zdarza się, że w ten sposób zabezpieczane są wszystkie komputery firmowe.


TOP 200